PNS – DR-23

Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole

Finanțare nerambursabilă de maxim 3-10 milioane de Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri
 • Întreprinderi Mari

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu este considerat „întreprindere în dificultate”;
 • Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

Valoarea finanțării:

 • max. 10.000.000 €/proiect – sectorul panificației
 • max. 3.000.000  €/proiect – celelalte sectoare

Principiile privind selecția proiectelor:

 • În cadrul intervenției vor fi prioritizate investițiile care promovează obținerea de produse cu înaltă valoare adăugată, care stimulează formele asociative, investițiile de modernizare (investiții pentru extinderea capacității de producție, diversificarea activității, diversificarea producției).
 • De asemenea, se are în vedere promovarea acelor proiecte care vizează investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole (extinderea capacității de producție, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală);
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, exclusiv pentru consumul propriu, în condițiile respectării prevederilor specifice în domeniul producerii energiei din surse regenerabile;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • Investiții în active necorporale, în legătură cu investițiile în active corporale precizate, pentru:
  – Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
  – Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licențe pentru pregătirea implementării proiectului, etc
  – Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului
  – Marketingul produselor obținute

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe