PNS – DR-29

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi din spațiul rural

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate
 • Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției

Valoarea finanțării:

 • max. 200.000 €/proiect
 • intensitatea finanțării: 65%

Principiile privind selecția proiectelor:

 • În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la încurajarea diversificării activității agricole către activități neagricole de producție, dezvoltarea activităților de digitalizare, de protecție a mediului, a bioeconomiei și a economiei circulare, în vederea eficientizării activităților propuse.
 • De asemenea, vor fi prioritizate activitățile turistice cu tematică agricolă /meșteșugărească, activitățile de agreement și unitățile de alimentație publică.

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Investiții pentru activități meșteșugărești (ex.olărit, brodat, activități hand-made,etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale);
 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole;
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor;
 • Înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului.
 • Alte investiții

Activități/Cheltuieli neeligibile:

 • cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor;
 • achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • prestarea de servicii agricole, procesarea și comercializarea produselor agricole;
 • cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe