PNS – DR-30

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Finanțare nerambursabilă de maxim 70.000 de Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Fermieri cu cel puțin 18 ani împliniți și cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv  – au sub 41 de ani la momentul depunerii proiectului. Forma de organizare poate să fie PFA, II, IF, SRL
 • Dimensiunea exploatației agricole:

  Solicitanții trebuie să deţină la momentul depunerii Cererii de Finanţare o exploataţie agricolă cu dimensiunea cuprinsă în intervalul 8.000-100.000 SO pentru zona montană, 2.300-100.000 SO pentru legume în spaţii protejate, respectiv 12.000 – 100.000 SO pentru restul teritoriului național.

  Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului.

 • Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.
 • Deține competențe și aptitudini profesionale în domeniul agricol/veterinar/economie agrară. Se iau în considerare studiile de specialitate, cursurile, dar și experiența de muncă acumulată în străinătate.

Valoarea finanțării:

 • Maxim 70.000 Euro/proiect
 • Finanțare nerambursabilă: 100%

Plata se efectuează în două tranșe și se acordă:

 • 75% la semnarea contractului de finanțare
 • 25% după implementarea Planului de afaceri

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru (ex.:salarii), cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare. Exemple de cheltuieli eligibile: echipamente, utilaje, mijloace de transport specializate, achiziția de animale vii, construcția de clădiri utilizate în cadrul fermei, cheltuieli de consultanță, etc.

Principiile privind selecția proiectelor:

 • În cadrul intervenției vor fi prioritizate planurile de afaceri ale tinerilor cu un nivel de calificare superior, care au în vedere realizarea comasării prin preluarea de exploatații, deținerea în proprietate a exploatației, promovarea unor tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării și gestionarea adecvată a resurselor, instalarea fermierilor în zona montană.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe