AM POC a publicat ieri, 7 iunie 2022, Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Tipuri de solicitanți 

  • Start-up-uri: întreprinderi, înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care  înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare. Solicitantul poate fi organizat inclusiv ca SRL-D, în baza OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Spin-off-uri: întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Alocare totală și finanțare acordată

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte este de 39.583.200 lei (8.000.000 Euro). Aceasta este dedicată exclusiv beneficiarilor eligibili care au locația de implementare a proiectului în regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (aprox. 989.580 lei),  pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile nu poate depăşi 100.000 Euro, (aprox. 494.790 lei), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau  europene.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Cheltuieli eligibile

  1. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală);
  2. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
  3. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării;
  4. Cheltuieli generale de administraţie (de regie);
  5. Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii);
  6. Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor;
  7. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului.

Perioada de depunere este de 30 zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS. Potrivit ordinului 875 pentru aprobare a ghidului, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea pe site a acestuia (respectiv 07 iunie 2022), se vor realiza demersurile necesare pentru validarea apelului lansat în cadrul aplicației MySMIS.

Descarcă ghidul

sursa: MIPE