POIM

Eficiență Energetică –
Ajutor De Minimis pentru investiții în echipamente de cogenerare și pentru reducere a consumului de energie

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de euro pentru IMM-uri și întreprinderile mari

Bugetul maxim al schemei pe anul 2022 este de 100 milioane euro

Depunere proiecte: 13.10.2022, ora 10.00 – 24.11.2022, ora 17.00

Aplicați ACUM pe acest program

Obiectivul schemei:

 • Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
 • reducerea consumului de energie electrică și termică, resurse energetice, de către IMM-uri și întreprinderile mari în calitate de beneficiari.
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.
 • reducerea intensității energetice a activității IMM-urilor și întreprinderilor mari.
 • dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici.
 • o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului.

Solicitanți eligibili:

IMM-uri și întreprinderi mari:

 • înființate până la data de 31.12.2021 (inclusiv)
 • au avut minim un angajat la 31 decembrie 2021
 • desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice
 • nu se află în dificultate
 • nu are datorii la bugetul de stat
 • nu este în stare de faliment, lichidare, suspendare
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile)
 • deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea
 • se angajează să aplice măsurile de îmbunătățire a eficienţei energetice

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Activități și cheltuieli eligibile:

 • investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari
 • investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor
 • investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu
 • Investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari
 • Multe alte cheltuieli

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să corespundă obiectivelor POIM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.

Aproape toate codurile CAEN sunt eligibile, cu excepția celor interzise prin Regulamentul european 651/2014 (excluse sunt de exemplu domenii ca agricultura și piscicultura, pentru că sunt finanțate din Politica Agricolă Comună, separat).

Valoarea finanțării:

 • minim 50 000 euro – maxim 200.000 euro

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

Menținerea investiției: minim 5 ani

Ghidul FINAL pentru POIM – ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile 2022 se poate descărca AICI

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe