POIM

Eficiență Energetică – economii de energie specifice clădirilor

Finanțare nerambursabilă de maxim 500.000 de euro pentru investiții în eficiență energetică, reducerea consumului de energie electrică și termică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către IMM-uri și întreprinderile mari

Bugetul maxim al schemei pe anul 2022 este de 200 milioane euro

Depunere proiecte: 11.10.2022, ora 10.00 – 24.11.2022, ora 17.00

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

IMM-uri și întreprinderi mari care:

 • înființate până la data de 31.12.2021 (inclusiv)
 • au avut minim un angajat la 31 decembrie 2021
 • desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice
 • nu se află în dificultate
 • nu are datorii la bugetul de stat
 • nu este în stare de faliment, lichidare, suspendare
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile)
 • deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea
 • se angajează să aplice măsurile de îmbunătățire a eficienţei energetice

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Obiectivul schemei:

 • investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor.

Activități și cheltuieli eligibile:

 • proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre intervențiile următoare: lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.
 • cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale consumabile
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli aferente managementului de proiect
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • multe alte cheltuieli diverse și neprevăzute

Aproape toate codurile CAEN sunt eligibile, cu excepția celor interzise prin Regulamentul european 651/2014(excluse sunt de exemplu domenii ca agricultura și piscicultura, pentru că sunt finanțate din Politica Agricolă Comună, separat).

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să corespundă obiectivelor POIM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.

Angajamentele Beneficiarului:

 • Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Unitate de măsură: Echivalent tone de  CO2)
 • Proiectul trebuie să realizeze economii de energie de cel puțin 10%.

Valoarea finanțării:

 • minim 50 000 euro – maxim 500.000 euro

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 65%.

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului: 35%.

Vedeți AICI pentru fiecare județ în parte intensitatea ajutorului financiar.

Menținerea investiției: minim 5 ani

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe