Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a lansat, in data de 04.12.2017, apelurile de proiecte nr.

 • POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
 • POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunarii)

aferente Axei prioritare 2 – imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor. Fondurile nu pot fi accesate pentru înființarea unor incubatoare de afaceri în regiunea București-Ilfov, astfel că cele două apeluri vizează: regiunea Deltei-Dunării, bugetul total fiind de 9.950.000 de euro si celelalte regiuni ale țării, bugetul total fiind de 100 de milioane de euro.

Investițiile finanțabile: vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora. Suplimentar decontării acestor cheltuieli, sprijinul nerambursabil vizează și oferirea în cadrul incubatorului a unor servicii suport pentru firmele incubate.

Valoarea finanțării nerambursabile: este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Solicitanții eligibili: sunt entitățile care își propun înființarea unui incubator de afaceri, indiferent de forma juridică. Cererile de finanțare vor fi înaintate de către entități individuale sau în asociere și care au calitatea de fondator al unui incubator de afaceri:

 • autorități publice locale;
 • întreprinderi mici și mijlocii;
 • organizații nonguvernamentale (ONG)
 • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.

Un incubator de afaceri sprijină firmele în trei etape

Incubatoarele de afaceri sunt structuri create pentru a oferi sprijin întreprinderilor nou-înființate pentru o perioadă determinată de timp, în primii ani de activitate. Perioada de timp petrecută de o firmă în cadrul unui incubator de afaceri este denumită ciclu de incubare, iar în acest interval beneficiază de o serie de servicii suport, cele mai importante fiind spațiul pentru birouri, suport financiar și servicii de consultanță.

Activitățile desfășurate în cadrul unui incubator presupun:

1. Etapa de pre-incubare (maximum șase luni) este perioada cuprinsă între selectarea viitorului rezident și semnarea contractului de incubare. În această etapă, antreprenorul este sprijinit pentru:

 • identificarea și dezvoltarea ideii de proiect;
 • evaluarea potențialului ideii de afaceri;
 • instruire atât în aspecte generale și specifice (management, proprietate intelectuală etc);
 • elaborarea planului de afaceri.

2. Etapa de incubare

În această etapă, antreprenorul este sprijinit de la înființarea societății  până la dezvoltarea ei, dar nu mai mult de trei ani de zile, beneficiind de servicii precum:

 • instruire specializată;
 • servicii administrative (recepție, secretariat etc);
 • servicii de contabilitate, juridice și financiare;
 • servicii de marketing și mentorat;
 • servicii suport pentru afaceri, precum: formare profesională, studii de piață, asistență IT, consultanță pentru obținerea de finanțări rambursabile și nerambursabile, consultanță pentru recrutarea de personal;
 • networking;
 • stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului;
 • colaborarea continuă între firmele incubate;
 • alte servicii necesare.

3. Etapa post-incubare

Această etapă este denumită perioadă de acccelerare, activitățile vâzând companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu. În acest mement, întreprinderea nu mai este găzduită în incubator, dar poate beneficia de pe urma unor servicii precum: sprijin pentru creșterea vânzărilor, introducerea unor invoații etc. Incubatoarele care se concentrează pe această etapă sunt numite acceleratoare de afaceri.

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Sursa: Inforegio