În data de  15 februarie 2021, a fost emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020” aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/23.11.2020.

Ce se doreşte a fi finanţat în cadrul apelului:

Transferul tehnologic, în termenii acestui ghid, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice şi practice din domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la prezentul ghid în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite.

Solicitanţii eligibili sunt parteneriatele dintre IMM si ITT (entitățile de inovare și transfer tehnologic) încheiate în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 sau IMM care în perioada de implementare încheie contracte de colaborare cu ITT.

În cadrul apelului de proiecte se pot depune proiecte in cadrul regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Vest, Centru.

Alocarea apelului de proiecte este echivalentul în lei a 28.808.150 euro.

Valoarea minimă a finanţării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil în luna noiembrie 2020).

Prin ordin este prelungită data închiderii apelului de proiecte până la 15.03.2021, ora 12:00, termenul inițial fiind 15.02.2021.

Mai multe detalii despre apel sunt disponibile aici.

Sursa: AM POR