PR-CENTRU 1-1.4.1

„Investiții tehnologice în IMM-uri” din Regiunea CENTRU

Finanțare nerambursabilă între 250.000 – 1 milion de euro

Buget Apel: 81 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderile din mediul URBAN și IMM-urile din mediul URBAN și RURAL din Regiunea CENTRU
 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022 sau în 2019.
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
 • Nu sunt în dificultate

Acest apel se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Tipul apelului:

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Domenii de activitate care se vor finanța:

 • Producție
 • Activități de tipografie/editare
 • Lucrări de construcții/instalații/montări/reparații/finisare
 • Activități de turism
 • Service Auto
 • Producție/distribuție cinematografică/audio
 • Activități de realizare a înregistrărilor audio / de editare muzicală / difuzare a programelor TV / fotografice
 • Acivități IT / prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activități de Publicitate/Media
 • Activități de design specializat / profesionale, ştiinţifice şi tehnice
 • Activități medicale
 • Activități de interpretare/creație/interpretare artistică
 • Activităţi de întreţinere corporală / recreative și distractive
 • Multe altele, vezi AICI

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cheltuieli/Activități eligibile:

prin Ajutorul de stat regional:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;
 • investiții în tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă),
 • investiții în achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate;
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente.

prin Ajutorul de minimis:

 • Instruirea angajaților
 • Servicii de consultanță
 • Servicii de proiectare și asistență tehnică
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)
 • Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului
 • Audit financiar extern al proiectului

ATENȚIE: Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabilă de minim 250.000 Euro – maxim 1.500.000 Euro/beneficiar.
Intensitatea maximă a ajutorului de stat (%)
Tip IMM Micro/Mică Mijlocie
Alba 70 60
Brașov 60 50
Covasna 60 50
Harghita 60 50
Mureș 70 60
Sibiu 60 50

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 31 decembrie 2029

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe