PR-CENTRU 1-4.4.2

„Finanțare pentru Start-up-uri și Microîntreprinderi” din Regiunea CENTRU

Finanțare nerambursabilă între 25.000 – 200.000 de euro

Buget Apel: 27.607.118 €

Aplicați ACUM pe acest program

Acest apel se adresează microîntreprinderilor și start-up-urilor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Investiția finanțată prin proiect trebuie să fie situată în localități din mediul urban din Regiunea Centru.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi, inclusiv microîntreprinderi nou înființate (start up)
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022 sau în 2019 cu excepția start-up-urilor înființate în anul depunerii cererii de finanțare
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 (un salariat), în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau
 • Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Nu au datorii la bugetul de stat și nu sunt în dificultate
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Tipul apelului:

 • Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Domenii de activitate care se vor finanța:

 • Producție
 • Activități de tipografie/editare
 • Lucrări de construcții/instalații/montări/reparații/finisare
 • Activități de turism
 • Service Auto
 • Producție/distribuție cinematografică/audio
 • Activități de realizare a înregistrărilor audio / de editare muzicală / difuzare a programelor TV / fotografice
 • Acivități IT / prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activități de Publicitate/Media
 • Activități de design specializat / profesionale, ştiinţifice şi tehnice
 • Activități medicale
 • Activități de interpretare/creație/interpretare artistică
 • Activităţi de întreţinere corporală / recreative și distractive
 • Multe altele, vezi AICI
Click aici

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile


La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului

Click aici

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
 • cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii
 • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
 • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor
 • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor
 • Instruirea angajaților, accesul la servicii de consultanță, de proiectare și asistență tehnică destinate pregătirii și implementării proiectelor, certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management, activitățile de publicitate și informare aferente proiectului și audit financiar extern al proiectului.
 • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line.
 • Multe altele

ATENȚIE: Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Ajutor financiar nerambursabil

 • minim 25.000–maxim 200.000 Euro pentru microîntreprinderi cu minim 3 ani vechime
 • minim 25.000 Euro – maxim 100.000 Euro pentru START-UP-uri
 • Intensitatea finanțării: maxim 90%

Perioada de implementare

 • max. 24 de luni pentru proiectele fără lucrări,
 • max. 36 de luni pentru proiectele de lucrări, dar nu dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizați și mai multe referințe și mulțumiri de la clienții noștri AICI.

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe