PR-NE 1.3 A

Finanțare nermabursabilă pentru Microîntreprinderile din Regiunea NORD-EST, zona URBANĂ – APEL 1

Finanțare nerambursabilă între 50.000 – 200.000 de euro

Buget Apel: 30 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea NORD-EST și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea NORD-EST inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea NE;
 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Nu sunt în dificultate

Acest apel se adresează microîntreprinderilor din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Microîntreprinderilor localizate în județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar, pentru a reduce disparitățile.

Domenii de activitate care se vor finanța:

 • Producție
 • Activități de tipografie
 • Colectare/tratare/reciclare deșeuri
 • Lucrări de construcții
 • Service Auto
 • Producție/distribuție cinematografică
 • Acivități IT / prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activități juridice /de contabilitate şi audit financiar
 • Activități de Publicitate/Media
 • Arhitectură
 • Activități medicale/veterinare
 • Multe altele, vezi AICI

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului.
 • Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială.
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului.
 • Construcții și instalații.
 • Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.
 • Cheltuieli cu Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.
 • Cheltuieli cu organizarea de șantier.
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute.
 • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări).
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabilede energie.
 • Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale.
 • Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding.
 • Multe alte cheltuieli

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabilă de minim 50.000 Euro – maxim 200.000 Euro/beneficiar.
 • Contribuție proprie: minim 10%

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 31 decembrie 2029

Pentru proiectele depuse în prima lună se stabilește un prag de calitate de 85 de puncte în vederea contractării, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe