PR-NORD VEST – 131 A.

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea NORD-VEST

Finanțare nerambursabilă între 20.000 – 200.000 de euro

Buget Apel: 19.306.216,00 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Tipul apelului:

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderile din Regiunea Nord Vest
 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Nu sunt în dificultate

Acest apel se va adresa microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj și Sălaj

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 euro
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro.
 • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • ECHIPAMENTE/DOTARI/ACTIVE CORPORALE: achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE: lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • INVESTIȚII ÎN ENERGIE REGENERABIL: achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • INVESTIȚII E-COMERCE: Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.
Click aici

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile


Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul e-comerce sau investiții în energie regenrabilă.

Click aici

Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 90 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe