PR-NV 121/1

Finanțare nermabursabilă pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor din Regiunea NORD-VEST

Finanțare nerambursabilă între 10.000 – 100.000 de euro

Buget Apel: 16.764.706 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Micro și IMM-uri cu sediul social în Regiunea NORD-VEST și locația de implementare a proiectului în Regiunea NORD-VEST;
 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • Nu au datorii la bugetul de stat;
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Nu sunt în dificultate;

Acest apel se va adresa microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj și Sălaj

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Notă: Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 • achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • website de prezentare a companiei;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 • servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, etc.
 • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabilă de minim 10.000 Euro – maxim 100.000 Euro/beneficiar.
 • contribuție proprie:  10%

Angajamentele Beneficiarului (Indicatori obligatorii de îndeplinit):

Beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 7 dintre criteriile de mai jos și anume:

 • Acces la internet pentru minimum 50% din angajați care utilizează computere în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul),
 • Contracte încheiate cu specialiști IT
 • Acces la Internet de mare viteză (cel puțin 30 Mbps)
 • Achiziția de dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% dintre angajați,
 • Număr pagini web fără funcții complexe,
 • Un site web cu funcții sofisticate,
 • Număr platforme social media utilizate,
 • Număr soluții pentru publicitatea plătită online,
 • Achiziționarea de servicii de cloud computing de nivel mediu-mare,
 • Număr sisteme de trimitere de facturi electronice adecvate procesării automate ,
 • Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic care reprezintă minimum 1% din total cifra de afaceri)
 • Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic de tip business-to-consumer (B2C) care reprezintă minimum 10% din totalul volumului de comerț electronic.

Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 9 luni calendaristice. Aceasta poate fi extinsă cu cel mult maximum de 9 luni calendaristice, dar în orice situație perioada de realizare a activităților nu trebuie să depășească 31.12.2029.

Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 90 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe