ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat miercuri, 30 august 2023, în consultare publică Ghidul solicitantului „Digitalizarea în folosul IMM-urilor”, Prioritatea 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Acțiunea 2.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile/ IMM-urile din mediul urban sau întreprinderile mijlocii din mediul rural.

Eligibile la finanțare sunt cele 5 județe ale Regiunii SV Oltenia:

 • Dolj,
 • Gorj,
 • Mehedinți,
 • Olt,
 • Vâlcea.

Alocarea financiară este de 21.126.000 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 75.000 euro.Condiții de eligibilitate:

 1. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 2. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022.
 3. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
 4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 5. se încadrează în categoria de IMM conform Legii 346/2004, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare:
 •         întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 •         întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 •         microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Coduri CAEN excluse de la finanțare

Ghidul propus are atașată și o listă lungă de coduri CAEN exluse de la finanțare, printre care cele de agricultură, de exemplu.

Alte domenii excluse de la finanțare sunt:

 • 5630 – Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 • 9200 – Activități de jocuri de noroc si pariuri

De asemenea, de la aceste granturi de digitalizare sunt excluse o serie de activități de IT:

 • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 – Activități de editare a altor produse software
 • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6203 – Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web

Firmele vor putea, însă, să aplice la finanțare pe alte coduri CAEN, dacă respectă celelalte criterii.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
 • investiții în echipamente TIC;
 • achiziția de aplicații software/licențe, resurse de stocare și procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligenței artificiale, securitate cibernetică;
 • soluții IT pentru comerțul electronic.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată
 •  Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI
 • Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de aplicații software/licențe necesare implementării proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
 • Cheltuieli cu achiziționarea de soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică
 • Cheltuieli cu achiziționarea de licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare).
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comerțul electronic, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificialăâ
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)

Atenție! Potrivit ghidului în consultare, este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice (raportate la investițiile în echipamente TIC) și cele privind economia circulară, inclusiv prevenirea producerii și reciclarea deșeurilor, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Consultarea publică se desfășoară în perioada 30.08 – 21.09.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Descarcă documentele aferente Ghidului AICI

Sursa: ADR Sud-Vest Oltenia