PR SV-OLTENIA IMM1/1/1.3-1.4/2023

Finanțare pentru Microîntreprinderile și IMM-urile din Regiunea SUD-VEST OLTENIA

Finanțare nerambursabilă între 200.000 – 1.5 milioane EURO

Peste 220 de activități eligibile

Buget Apel: 79.468.235 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • MICROÎNTREPRINDERI din mediul urban și Întreprinderi MICI și MIJLOCII din mediul urban sau rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane și rurale
 • Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt în dificultate
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Judete eligibile:

 • Vâlcea
 • Gorj
 • Mehedinți
 • Dolj
 • Olt

Microîntreprinderile (0-9 angajați) din mediul rural NU sunt eligibile.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finanțare nerambursabilă de minim 200.000 Euro – maxim 1,5 milioane EURO/beneficiar.
 • 75% nerambursabilitate în cazul Microîntreprinderilor
 • 75% nerambursabilitate în cazul întreprinderilor MICI
 • 70% nerambursabilitate în cazul întreprinderilor MIJLOCII

Atenție! La depunerea proiectului de finanțare, solicitantul  trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Cheltuieli eligibile:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat:

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie (solară, eoliană, hidro, biomasă, geotermală) , în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului,
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului și în limita a 20% din valoarea activelor corporale;
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor/serviciilor/proceselor
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);
 • Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 • Investiții în implementarea de noi modele de afaceri
 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.

IMPORTANT: Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale. NU vor fi eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe