PR SV-Oltenia Micro 1/1/1.3-1.4/20231

Finanțare pentru Microîntreprinderile din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Finanțare nerambursabilă între 25.000 – 200.000 euro

Buget Apel: 49.411.765 euro

Peste 220 de activități eligibile

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • MICROÎNTREPRINDERI din mediul urban din Regiunea Sud-Vest Oltenia care propun o investiție în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.
 • Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021.
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului
 • Are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt în dificultate

Județe eligibile:

 • Vâlcea
 • Gorj
 • Mehedinți
 • Dolj
 • Olt

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului (minim 10%) ,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
 • finanțarea cheltuielilor de funcționare și întreținere a investiției și a serviciilor asociate
 • necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare

IMPORTANT: Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale. NU vor fi eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Click aici

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

La depunerea proiectului de finanțare, solicitantul  trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.
Click aici

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finanțare nerambursabilă de minim 25.000 Euro – maxim 200.000 EURO/beneficiar.
 • 90% nerambursabilitate

Cheltuieli eligibile:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat:.

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie (solară, eoliană, hidro, biomasă, geotermală) , în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului,
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar) de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea ecodesignului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească,
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului și în limita a 20% din valoarea activelor corporale;

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:.

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicit finanțare
 • Certificarea/recertificarea produselor/serviciilor/proceselor
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000),
 • Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);
 • Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 • activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului
 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizați și mai multe referințe și mulțumiri de la clienții noștri AICI.

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe