Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat ieri, 24 mai 2021, în consultare publică Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 224/2021 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Deasemenea se va introduce o nouă categorie de firme beneficiare la ajutoarele de stat pentru operatorii economici HoReCa afectați de scăderea activității din cauza pandemiei COVID-19, conform noului proiect de procedură de implementare și anume: întreprinderi care desfășoară activități autorizate  de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230. Modificarea a fost determinată de forma în care a fost aprobată în parlament OUG 10/2021 (de modificare a ordonanței de urgență 224/2020). Acest cod CAEN a fost introdus printr-un amendament, în legea de aprobare a OUG 10/2021, în Parlament, adoptată pe 19 mai de Camera Deputaților.

Celelalte 12 categorii de beneficiari rămân la fel:

  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie,  conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, întreprinderi care sunt înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

De principiu, se vor acorda ajutoare de stat egale cu 20% din valoarea cu care a scăzut activitatea firmelor beneficiare în anul 2020 față de anul 2019, dar nu se va da mai mult de 800.000 euro pe întreprindere unică.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

Schema de ajutor de stat are ca scop acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

Procedura publicată detaliază implementarea schemei, iar acordarea ajutoarelor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Procedura de implementare a schemei de ajutor poate fi consultată AICI .

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Sursa: MEAT