Comisia Europeană a adoptat marți, 10 mai 2022, modificarea programului de lucru Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, majorând bugetul cu aproape 562 de milioane de euro.

Din această sumă suplimentară, 507,1 milioane euro sunt dedicate celor cinci misiuni ale UE. Lansate în septembrie 2021, aceste misiuni urmăresc atingerea unor obiective ambițioase în materie de sănătate, climă și mediu până în 2030.

Vor exista 17 noi cereri de propuneri aferente misiunilor „Cancer”, „Un pact al solului pentru Europa”, „Adaptarea la schimbările climatice” și „Refacerea oceanelor și a apelor noastre până în 2030”.

Este inclusă și o cerere comună care cuprinde ultimele două misiuni, precum și acțiuni suplimentare de sprijinire a tuturor celor cinci misiuni, inclusiv a misiunii „Orașe”.

O altă modificarea include, de asemenea, acțiuni de sprijinire a cercetătorilor activi anterior în Ucraina. În cadrul noii scheme MSCA4Ukraine, care face parte din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), sunt alocate 25 de milioane euro pentru a le permite cercetătorilor obligați să se deplaseze să își continue activitatea în cadrul unor organizații-gazdă academice sau neacademice din state membre ale UE sau din țări asociate la programul Orizont Europa și pentru a-i ajuta pe acești cercetători să se restabilească în Ucraina atunci când va fi posibil, pentru a reconstrui capacitatea de cercetare și inovare a țării.

Totodată, sute de oameni de știință ucraineni vor putea beneficia de un buget majorat de 1 milion euro acordat programului științific „Frontiere umane” pentru inițiativa „Oameni de știință în ajutorul oamenilor de știință”, în cadrul clusterului 1 „Sănătate” al programului Orizont Europa. De asemenea, a fost adăugată o dispoziție generală prin care toți solicitanții sunt încurajați să ofere oportunități, acolo unde este posibil, cercetătorilor și inovatorilor din Ucraina.

În plus, modificarea precizează faptul că entitățile juridice stabilite în Rusia, Belarus sau în teritorii ale Ucrainei care nu sunt controlate de guvern nu sunt eligibile să participe, în nicio calitate, la acțiuni sprijinite de Orizont Europa. Pot fi acordate excepții de la caz la caz, pentru motive justificate.

În plus, modificarea adaugă o serie de noi acțiuni pentru a sprijini potențialul de inovare al Europei. În ceea ce privește ecosistemele europene de inovare din cadrul Orizont Europa, WomenTechEU va continua și va beneficia de o triplare a bugetului (10 milioane euro) pentru a sprijini peste 100 de startup-uri conduse de femei în acest an și o nouă acțiune privind crearea și stimularea investițiilor realizate de investitori providențiali în UE (2 milioane euro).

Pentru clusterul 2 „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii”, este vorba despre sprijinirea creării de platforme și rețele colaborative pentru industriile culturale și creative (6 milioane euro), evaluarea impactului social al politicilor de tranziție verde (3 milioane euro) și soluții inovatoare pentru viitorul democrației (3 milioane euro), precum și sprijinirea Observatorului inovării în sectorul public (1,5 milioane ero). Au mai fost adăugate și alte ajustări minore ale programului de lucru, care corespund unei sume totale de 3,2 milioane eurp.

Prima rundă a viitoarelor cereri de propuneri va începe la 12 mai 2022, iar a doua se va deschide la 24 mai 2022.

Repartiția bugetară pentru misiunile UE în 2022

  • Misiunea „Adaptarea la schimbările climatice” va investi 126,2 milioane euro. Această cifră include contribuția la o cerere de propuneri comună cu Misiunea „Refacerea oceanelor și apelor noastre până în 2030”, cu scopul de a demonstra împreună reziliența zonelor de coastă din regiunea arctică și din bazinul Oceanului Atlantic. În 2022, misiunea „Adaptarea la schimbările climatice” va sprijini dezvoltarea și testarea de soluții care abordează domenii-cheie afectate de schimbările climatice.

Misiunea „Cancer” va investi 129,56 milioane euro pentru a îmbunătăți și a extinde prevenirea primară a cancerului, pentru a consolida capacitățile de cercetare ale

  • infrastructurilor integrate de combatere a cancerului și pentru a crea studii clinice pentru optimizarea tratamentelor acordate pacienților cu forme de cancer refractar.
  • Misiunea „Refacere a oceanelor și apelor noastre” va utiliza un buget de 117,9 milioane euro. Aceasta include contribuția la o cerere de propuneri comună cu misiunea „Adaptarea la schimbările climatice”, pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine și de apă dulce și a biodiversității, pentru prevenirea și eliminarea poluării din oceane, mări și ape, pentru crearea unei economii albastre sustenabile, neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și circulare.
  • Misiunea „Un pact al solului pentru Europa” va utiliza un buget de 95 de milioane euro pentru a crea, printre altele, o nouă bază de cunoștințe a misiunii, pentru a investiga rolul biodiversității solului în serviciile ecosistemice și pentru a identifica strategii de decontaminare și reutilizare a terenurilor.

Acțiunile de sprijinire a misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”, cu un buget de 119,37 milioane euro în 2022, au fost deja incluse în modificarea programului de lucru adoptată în decembrie 2021. În cadrul acestei modificări, bugetul pentru platforma de punere în aplicare a misiunii a fost majorat cu aproape 6,25 milioane euro pentru a oferi sprijin suplimentar orașelor selectate pentru a se alătura misiunii.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România