Ministerul Fondurilor Europene a publicat oficial proiectul de ordonanță de urgență pentru deschiderea a 3 scheme de finanțare pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii (IMM) și PFA. Listele complete cu domeniile de activitate ale firmelor eligibile și grila de punctaj pentru proiectele de investiții sunt și ele publicate.

MFE așteaptă propuneri de modificare pentru forma finală a OUG până pe 19 iulie 2020, AICI.

Tipurile de ajutoare propuse:
1. Microgranturi pentru firme și PFA – 2.000 Euro
 • IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;
 • Persoane fizice autorizate care desfășoară activități în domeniul artelor spectacolului, denumiți generic „artiști”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii și interpreții care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative și dramatice (inclusiv teatru de păpuși, circ și mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreți, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;
 • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;
 • Persoane fizice autorizate din domeniul activităților culturale și creative, conform domeniilor de activitate incluse în Anexa 1.

Lista activităților eligibile AICI

Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 50.000.
2. Granturi de capital de lucru: 2.000-150.000 Euro

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Printre condițiile de acordare se menține în draftul oficial criteriul ca firma solicitantă să aibă certificat de situație de urgență (CSU). Aceste certificate au putut fi solicitate de la Ministerul Economiei până pe 15 iunie 2020.

Granturile se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar 2019, după cum urmează:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019,  cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro la cursul de schimb INFOREURO din luna aprobării Ghidului de finanțare;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019,  cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Lista activităților eligibile AICI

Numărul estimat de beneficiari este de maxim 65.000.

3. Granturi pentru investiții: 50.000-200.000 Euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Aceste granturi sunt destinate IMM-urilor care vor implementa investiții necesare pentru extinderea capacităților de producție existente, reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, precum și pentru crearea unor capacități noi de producție și finanțează categorii de cheltuieli specifice pentru realizarea investițiilor propuse prin cererile de finanțare depuse.

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Conform grilei de punctaj propuse, vor avea câștig de cauză firmele care vor veni cu aport propriu mare la investiție, precum și cele care au avut profit mare în anul 2019.
Lista activităților eligibile AICI
Grila de punctaj poate fi consultată mai jos:
CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII
 a. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: <5% – 10 puncte
 • RIR:>=5,01% și <7,5% – 15 puncte
 • RIR:>=7,51% – 25 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investițiimaxim 35 puncte

 • Peste 35% – 35 puncte
 • >=25% și <35% – 30 puncte
 • >=20% și <25% – 20 puncte
 • >15% și <20% – 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:  

 • Peste 45% – 35 puncte
 • >=40% și <45% – 30 puncte
 • >=35% și <40% – 20 puncte
 • >30% și <35% – 10 puncte

c. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • < =2 – 30 puncte
 • >2 și <=3 – 20 puncte
 • >3 și <=4 – 10 puncte
 • >4 – 5 puncte

d. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte
*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia (n.r. 9 iulie).

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa de e-mail acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

sursa: MFE