PRV 1.3 A – Apel 2

Finanțare pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest – Zona Urbană – pentru diferite SERVICII

Finanțare nerambursabilă între 30.000 – 120.000 de euro

Buget Apel: 10 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest;
 • Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt în dificultate
 • nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022
 • au cel puțin 1 angajat în anul anterior depunerii proiectului și își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă  cu minim 1

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • active corporale: ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată de natura mijloacelor fixe și
 • active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitlizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare;
 • Investiții în infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv dezvoltarea unor infrastructuri de tratament balnear, doar în stațiunile turistice atestate, exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN, spre exemplu: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport,piscină, spa, saună, parcuri de aventură/tematice, baze pentru tratament balnear etc;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing;
 • Activități din domeniul economiei circulare.
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie
 • activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, precum și pentru autorizarea lucrărilor de construire

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabilă de minim 30.000 Euro – maxim 120.000 Euro/beneficiar.
  – 60.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare
  – 120.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare
 • Contribuție proprie: între 17-24%
Județul Asistență nerambursabilă maxim Contribuția solicitantului minim
Arad 83% 17%
Caraș-Severin 90% 10%
Hunedoara 90% 10%
Timiș 76% 24%

Atenție! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maxim 14 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029

Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență 80 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe