Microîntreprinderile și IMM-urile vor avea posibilitatea de a accesa, pe durata acestui an, numeroase programe de finanțare, atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale, iar obținerea ajutorului financiar nerambursabil este condiționată de parcurgerea unor etape bine stabilite.

Pregătirea unui proiect de finanțare și depunerea lui trebuie să urmeze anumite etape, conform instrucțiunilor pe care finanțatorul le publică prin intermediul ghidului solicitantului.

În acest an, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) va lansa un număr de nouă programe de finanțare din fonduri naționale pe care antreprenorii le vor putea accesa pentru inițierea sau dezvoltarea unor afaceri. Prin intermediul acestor linii de finanțare se asigură un sprijin necesar afacerilor din domenii de activitate diverse, de la industria alimentară la serviciile inovative și de la meșteșugărit la activități de comerț, dar nu numai.

Totodată, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat, prin intermediul unui comunicat, faptul că în primele trei luni ale acestui an vor fi lansate peste 50 de sesiuni de depunere a proiectelor, în domenii diverse de activitate, valoarea finanțărilor alocate fiind de 3,1 miliarde de euro.

Mai mult, programele de finanțare din fonduri naționale nu sunt singurele linii de finanțare lansate în acest an, ele adăugându-se programelor finanțate din fonduri europene. Dintre acestea, Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va lansa cele mai multe sesiuni de depunere a proiectelor, unele dintre ele fiind deschise chiar în acest moment.

Atât programele naționale, cât și cele europene susțin nevoi specifice de dezvoltare, fiind alocate firmelor debutante sau celor cu istoric. Totodată, există și alte criterii în funcție de care fondurile nerambursabile sunt alocate, cele mai importante fiind următoarele:

 • locul în care proiectul se implementează (mediul urban sau mediul rural);
 • forma de organizare a firmei solicitante (persoană fizică autorizată sau societate comercială);
 • valoarea finanțării disponibile și a contribuției proprii solicitate (ajutoare financiare de 100% sau programe de finanțare care necesită o contribuție proprie).

Atunci când urmărești accesarea fondurilor naționale sau europene, va trebui să ai o idee de proiect clară. Programele de finanțare sunt alocate pentru necesități bine conturate, astfel că trebuie să cunoști în amănunt propriul tău plan de afacere.

Câteva dintre ideile de afaceri cu șanse finanțare ridicată sunt detaliate în acest articol.

Parcurgerea etapelor necesare pregătirii unui proiect și obținerii unei finanțări nerambursabile poate fi un proces dificil pentru cineva care nu are experiență anterioară. Procesul începe cu stabilirea ideii de proiect și merge până la obținerea finanțării nerambursabile, mai mult, până la implementarea acestuia.

Accesarea unui program de finanțare presupune parcurgerea mai multor pași prestabiliți:

1. Stabilirea ideii de proiect

Având în vedere numărul mare de finanțări ce vor fi în curând disponibile, solicitantul de ajutor financiar nerambursabil va trebui să stabilească, într-o etapă inițială a proiectului care este, în mod efectiv, ideea de proiect pe baza căreia va construi proiectul.

Stabilirea ideii de proiect pornește de la o analiză a nevoilor și necesităților pe care le-ai identificat în cadrul societății tale. Spre exemplu, dacă dispui de utilaje învechite, proiectul ar trebui construit în jurul ideii de retehnologizare a societății. Dacă personalul neinstruit reprezintă o problemă, ar trebui să urmărești finanțările care sprijină formarea profesională a personalului.

De cele mai multe ori, programele de finanțare acordă sprijin nerambursabil pentru finanțarea unor nevoi specifice, astfel că finanțarea mai multor obiective nu este posibilă prin intermediul unui singur proiect.

2. Fii sigur că dispui de suficiente resurse financiare

Chiar dacă vei urmări obținerea unei finanțări nerambursabile care să acopere o parte cât mai mare a valorii eligibile a proiectului (sau chiar finanțarea integrală a acestei valori), va fi necesar să dispui de resurse financiare proprii. De aceea, asigură-te că ai inventariat toate cheltuielile neeligibile pe care programul de finanțare nu le decontează niciodată, în această categorie regăsindu-se, de cele mai multe ori:

 • achiziția unor echipamente și instalații second-hand;
 • achiziționarea unor mijloace de transport personal sau nespecializate (în cazul fondurilor europene, acestea nu sunt permise);
 • cheltuieli pentru eliberarea avizelor sau autorizațiilor;
 • cheltuielile pentru asigurarea bunurilor achiziționate;
 • transportul, montajul, punerea în funcțiune sau instructajul personalului are va deservi respectivele echipamente.

Mai mult, în cele mai multe situații, programele de finanțare funcționează pe baza principiului decontării cheltuielilor efectuate, astfel că va trebui să achiziționezi bunurile din proiect din fonduri proprii sau obținute prin intermediul unui credit bancar. În această ultimă situație, se vor adăuga și alte cheltuieli neeligibile: comisioanele și dobânzile bancare.

3. Înființarea unei societăți comerciale

După ce ideea de proiect este stabilită, antreprenorul trebuie să identifice programul optim de finanțare, în funcție de următoarele criterii:

 • specificul finanțării urmărite (fonduri naționale sau fonduri europene);
 • locul de implementare al proiectului (mediul urban sau mediul rural);
 • ponderea ajutorului financiar nerambursabil (ajutor de 100% sau ajutor nerambursabil ce necesită cofinanțare privată).

După aceea se va stabili documentația necesară și pașii pe care antreprenorul trebuie să îi parcurgă pentru a depune proiectul și a solicita finanțare nerambursabilă.

Tot în această etapă, antreprenorul trebuie să își înființeze societatea, dacă firma nu există încă la acest moment. Dacă acesta este cazul în care se regăsește antreprenorul, atunci el nu va putea accesa decât acele programe de finanțare destinate întreprinderilor debutante, fără istoric.

Din multitudinea de forme juridice disponibile, cea mai bună soluție este înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), având în vedere faptul că, de la începutul acestui an, societățile comerciale debutante (SRL-D) și-au pierdut avantajele fiscale oferite în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

4. Încheierea unui contract de consultanță

Deși nu este obligatorie, încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată asigură solicitantului șanse de finanțare mai mari, ca urmare a faptului că acesta va beneficia, contra-cost, de expertiza unei echipe specializate de consultanți.

Cu toate acestea, mulți antreprenori preferă să își pregătească singuri documentația necesară impusă prin intermediul ghidului solicitantului sau apelează în ultimul moment la o firmă de consultanță.

Prin urmare, pentru sporirea șanselor de finanțare, dar și pentru obținerea unei oferte financiare corecte din partea unei firme de consultanță, decizia de a pregăti proiectul trebuie să fie luată cât mai curând.

Pentru a pregăti un proiect simplu, fără construcții, ce presupune doar achiziția unor utilaje, echipamente sau softuri, timpul minim necesar pentru întocmirea și obținerea documentelor necesare este de 30 de zile. În același timp, în cazul unui proiect complex, va trebui să iei în calcul timpul de eliberare al diverselor autorizații, avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire, astfel că ar trebui să îți aloci cel puțin 90 de zile.

Ulterior, după acceptarea proiectului la finanțare, antreprenorul își va recupera integral sau parțial (depinde de program) din ajutorul financiar nerambursabil valoarea sumelor achitate firmei de consultanță atât pentru pregătirea și depunerea proiectului, cât și pentru activitățile ce țin de implementarea planului de afaceri.

5. Pregătirea documentației solicitate

Ghidul solicitantului cuprinde, pe lângă detalierea condițiilor de eligibilitate pe care societatea și proiectul trebuie să le îndeplinească, și lista documentelor necesare ce trebuie obținute sau pregătite pentru depunere.

Deși între programele de finanțare există cu siguranță diferențe în această privință, putem simplifica lista documentelor solicitate la doar trei categorii principale:

 • cererea de finanțare;
 • planul de afaceri;
 • documente suport.

În timp ce planul de afaceri reprezintă principalul document solicitat, detaliind investiția propusă, situația actuală și cea previzionată, cererea de finanțare este doar un simplu rezumat al întregului proiect.

Cele mai mari diferențe vor fi în privința documentelor suport. În funcție de specificul programului de finanțare, în această categorie intră următoarele documente:

 • situațiile financiare încheiate;
 • actul constitutiv al societății;
 • certificatul de înmatriculare al societății;
 • oferte financiare și tehnice pentru investiția propusă;
 • declarații pe proprie răspundere pentru îndeplinirea cerințelor impuse în ghidul solicitantului.

Solicitantul de finanțare nerambursabilă poate stabili împreună cu firma de consultanță responsabilitățile fiecărei părți în obținerea acestor documente, însă, în cele mai multe situații, acestea trebuie obținute de către reprezentantul legal al societății sau de către un împuternicit al acestuia, în timp ce firma de consultanță se va concentra pe scrierea cererii de finanțare și elaborarea planului de afaceri.

6. Depunerea proiectului

Deși în trecut predominau depunerile în format fizic ale proiectelor, în prezent, în cazul majorității programelor de finanțare, depunerea are loc în format electronic.

Aceste sesiuni de depunere au un calendar anunțat în prealabil, astfel încât posibilii beneficiari să dispună de timpul necesar pentru pregătirea documentației solicitate.

Depunerea proiectelor se face în format electronic, toate documentele necesare amintite anterior fiind listate, semnate, scanate și transmise prin intermediul unei platforme electronice disponibile pe site-ul finanțatorului. Înainte ca documentația să fie efectiv transmisă, solicitantul trebuie să își deschidă un cont de utilizator.

7. Evaluarea cererii de finanțare

După încheierea perioadei de transmitere a cererilor de finanțare, proiectele vor intra într-o etapă de evaluare administrativă, fiind verificate documentele transmise. Dacă acestea sunt atașate cererii de finanțare și se află în perioada de valabilitate, proiectele vor fi declarate conforme, urmând să fie verificate din punct de vedere tehnic și economic. În funcție de soluția tehnică propusă, de valoarea indicatorilor economici estimați, dar și de îndeplinirea celorlalte cerințe din ghidul solicitantului, fiecare proiect va primi un punctaj.

Proiectele vor fi selectate în funcție de punctajul obținut de fiecare, în ordine inversă, în limita bugetului disponibil. Prin urmare, se poate întâmpla ca un proiect ce a trecut de toate etapele de verificare să nu primească finanțare ca urmare a punctajului insuficient.

Doar proiectele care au primit un punctaj suficient de mare vor fi selectate pentru a semna contractul de finanțare, urmând a intra, începând cu acest moment, în etapa de implementare a proiectului.

 Fii pregătit să îți asumi riscuri

Orice afacere presupune asumarea unor riscuri, mai mari sau mai mici, iar lansarea unei afaceri noi prin intermediul fondurilor nerambursabile, presupune riscuri destul de mari.

Implementarea unor planuri de afaceri poate atrage anumite cheltuieli neeligibile, necunoscute la momentul pregătirii documentației, așa cum am discutat într-un paragraf anterior.

Greșelile făcute de către antreprenori în implementarea planurilor de afaceri, în organizarea procedurilor de achiziție pot conduce la rezilierea contractului de finanțare. Dacă acest lucru se întâmplă, antreprenorul trebuie să restituie ajutorul nerambursabil încasat, ceea ce l-ar putea lăsa cu problema rambursării unui credit bancar din fonduri proprii.

Mai mult, atunci când nu există riscuri, antreprenorii nu sunt afectați de un eventual eșec al afacerii, ceea ce îi face să nu depună un efort la fel de consistent pentru reușita afacerii.

Un alt risc este generat de anumite criterii de eligibilitate enunțate în ghidurile solicitantului pentru diverse programe de finanțare. Spre exemplu, în cadrul programului Start-up Nation, nu poți începe o afacere în domeniul în care ai deja experiență de afaceri, prin urmare, pornești de la început cu un handicap uriaș, fiind nevoit să începi o afacere nouă, pe care nu știi să o planifici și să o conduci.

Accesarea fondurilor europene sau naționale nu este scutită de greșeli făcute atât de antreprenori, cât și de firmele de consultanță. Alegerea formei juridice adecvate, cunoașterea programului de finanțare, dar și pregătirea documentației sunt principalele aspecte de care trebuie să ții cont atunci când te pregătești să accesezi fonduri nerambursabile.

sursa: avocatnet.ro