Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a lansat ieri, 13 mai 2021, spre consultare publică, Ghidul solicitantului și anexele aferente apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3).

Apelul vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro, compusă din:

 • 2.210.000 euro (85%) – contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • 390.000 euro (15%) – contribuția națională.

Valoare minimă a finanțării nerambursabile este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 200.000 euro.

Solicitanții eligibili sunt:

 • Instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • Organizații neguvernamentale;
 • Societăți (comerciale) sau societăți cooperative.

Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare.

Următoarele categorii/ tipuri de activități sunt considerate eligibile:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale9;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Descarcă ghidul

Observațiile și recomandările pot fi transmise la adresa de e-mail office@ro-cultura.ro , până la data de 25 mai 2021.

Sursa: Programul RO-Cultura