Comisia Europeană a lansat în data de 3 noiembrie 2022 cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă  în cadrul Fondului UE pentru inovare .

Operatorul  de program este Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură

Obiectivele acestui apel sunt:

  • sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese și procese extrem de inovatoare, modele de afaceri sau produse/servicii, care sunt suficient de mature și care au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare.

În cadrul acestui apel vor fi finanțate proiecte care acoperă următoarele subiecte:

1. Decarbonizarea generală 

Beneficiari eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda).

Buget: 1.000.000.000 euro

Apelul vizează proiecte inovatoare în domeniul energiei regenerabile, al industriilor energo-intensive, al stocării energiei sau al captării, utilizării și stocării carbonului, precum și al produselor care le înlocuiesc pe cele cu emisii mari de carbon (în special carburanții pentru transport cu emisii reduse de carbon, inclusiv pentru transportul maritim și aerian);

Pentru mai multe detalii click aici 

2. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 

Beneficiari eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda).

Buget: 1.000.000.000 euro

Apelul vizează proiecte inovatoare în domeniul metodelor de electrificare pentru a înlocui utilizarea combustibililor fosili în industrie, precum și producția de hidrogen din surse regenerabile sau de creștere a utilizării hidrogenului în industrie.

Pentru mai multe detalii click aici.

3. Producția de tehnologii curate 

Beneficiari eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda).

Buget: 700.000.000 euro

Apelul vizează proiecte inovatoare în domeniul fabricării de componente, precum și de echipamente finale pentru electrolizoare și pile de combustie, pentru conversie energie regenerabilă, stocare de energie și pompe de căldură.

Pentru mai multe detalii click aici.

4. Proiecte-pilot de dimensiuni medii 

Beneficiari eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda).

Buget: 300.000.000 euro

Apelul vizează proiecte cu nivel ridicat de inovatoare în domeniul tehnologiilor disruptive sau revoluționare pentru o decarbonizare profundă, care poate demonstra inovația într-un mediu operațional, dar nu se așteaptă să ajungă la o producție comercială.

Pentru mai multe detalii click aici.

Criterii de evaluare

  • Gradul de inovare;
  • Potențialul de evitare a emisiilor de GHG;
  • Maturitatea proiectului;
  • Scalabilitate;
  • Eficiența costurilor.

Puncte bonus:

  • Bonus 1: potențialul de a produce eliminări nete de carbon (1 punct);
  • Bonus 2: alte economii de GHG din surse de emisii care depășesc limitele stabilite în metodologia Fondului pentru inovare pentru o anumită sector, cum ar fi emisiile datorate transportului de materii prime sau de produse finite produse finite, gestionarea deșeurilor, emisiile din amonte ale combustibililor din proiect scenariului, etc. (1 punct);
  • Bonus 3: angajamentul de a utiliza energie electrică din surse regenerabile suplimentare surse regenerabile: proiectele care propun utilizarea unor cantități semnificative de energie electrică din rețeaua electrică sunt încurajate să demonstreze dacă utilizează energie electrică din surse suplimentare de electricitate de origine regenerabilă și dacă acestea contribuie la desfășurarea energiei regenerabile (1 punct).

În acest sens, Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu și Direcția Generală Politici Climatice vor organiza, în perioada 29-30 noiembrie 2022, zile de informare despre cel de-al treilea apel de proiecte la scară largă și despre lecțiile învățate din cel de-al doilea apel de proiecte la scară largă. Click aici pentru informații detaliate legate de acest eveniment.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 16 martie 2023.

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: Ministerul Energiei / Comisia Europeană