IMM-urile din România, inclusiv din București și județul Ilfov, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat, de până la 450.000 de lei (aproape 94.000 euro) fiecare în programul Microindustrializare 2020, sau până la 250.000 de lei (52.000 de euro) fiecare în programul Comerț 2020, în anumite condiții.

Mașini, echipamente, magazine online, site-uri de prezentare, spații comerciale și altele- se vor putea achiziționa o serie întreagă de bunuri și servicii pentru afaceri.

Propunerile oficiale de proceduri, scoase în dezbatere de Ministerul Economiei, prevăd semnarea contractelor de finanțare de la 31 iulie 2020. Aceasta însemană că sesiunile de înscriere electronică pe site-ul ministerului vor trebui să înceapă probabil în prima jumătate a anului.

Programul Microindustrializare 2020

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei.

Din acești bani se vor acorda firmelor câștigătoare ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei, fiecare, în baza unor planuri de afaceri.

Finanțarea de la stat va avea o intensitate de maximum 90%. Aceasta înseamnă că firma beneficiară va trebui să suporte minimum 10% din valoarea investiției eligibile, plus TVA.

De asemenea, firma va trebui să realizeze investiția întreagă din fonduri proprii și ulterior v-a primi de la stat ajutorul de minimis de maximum 450.000 de lei.

Cei care nu au fonduri proprii pot apela la credite de la bănci partenere în program.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 31 iulie 2020. Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează cu componentă de credit este 10 august 2020, se arată în propunerea de procedură.

Condiții de eligibilitate:

  • În București și Ilfov vor putea solicita fonduri microîntreprindeirle și firmele mici și mijlocii, dar în restul țării vor fi eliminate de la finanțare microîntreprinderile.
  • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  • firmele au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri
  • Beneficiarul finanțării are obligaţia să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaţilor angajaţi pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni), pe o perioadă de 2 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanţare.

Cheltuieli eligibile:

– Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

– Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale,

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting)

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie ;

– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.

– alte cheltuilei

Activitățile eligibile:

– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
– 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.
– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Firmele vor fi obligate să angajaeze minimum 2 persoane cu normă întreagă, pentru a crește șansele. În plus, prin grila de punctaj propusă acum, vor fi punctați suplimentar antreprenorii care vor angaja români întorși acasă din diaspora.

Important va fi și numărul de angajați deja încadrați în firmă.

De asemenea, punctaj suplimentar se va da și pentru firmele care vor veni cu aport propriu de minimum 25% la investiție, conform propunerii.

Thumbnail

La punctaje egale va prevala:
– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
– punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
– punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora;
– data și ora înscrierii în program.

Descarcă procedura

 

Programul Comerț 2020

Programul Comerț 2020 va avea un buget e 40.000.000 lei. Din acești bani se vor acorda ajutoare nerambursabile de la stat de cîte 250.000 de lei (circa 52.000 de euro) fiecare, firmelor câștigătoare.

Și aici intensitatea sprijinului va fi tot de maximum 90%, cu posibilitate de accesare a unui credit de la băncile partenere. Deasemenea cei care vor avea aprort propriu de minimum 25% vor primi punctaj mai mare, conform grilei propuse.

Punctaj suplimentar se va acorda și celor care au cel puțin 3 angajați când intră în program și celor care creează cel puțin 2 locuri de muncă în urma programului

Condiții de eligibilitate:

– au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;

– Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare- 2021, 2022, 2023-, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului

Cheltuieli eligibile:

– achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii),

– achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

– achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

– achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţii

-achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

-investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line

-achiziţionarea de mobilier, birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă).

– achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G.

– certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor

– realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting)

– achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie

– multe alte cheltuieli

Thumbnail
Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

 -valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
-valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
-punctajul aferent ponderii investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3 din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii;
-numărul de locuri de muncă nou create, -numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019, -data și ora înscrierii în program.

Descarcă procedura

Eventualele propuneri și observații se pot trimite pe adresa romania_hub@imm.gov.ro până la data de 6 martie 2020.

sursa: AIPPIMM