În perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019, microîntreprinderile din 5 regiuni ale țării pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului POR – 2.1.A – Microîntreprinderi. Companiile cu până la 9 angajați din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru pot primi până la 200.000 euro pentru achiziția de echipamente și utilaje care să le permită dezvoltarea activităților.

Conform ghidului, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului ( 08.07.2019, ora 12:00 – 08.09.2019, ora 23:59) vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 77,44 milioane euro(contribuție FEDR și buget de stat). Alocările, detaliate pe regiunile de dezvoltare regională, reprezintă diferența dintre alocările totale la nivelul priorității de investiții 2.1.A și sumele contractate în cadrul primului apel de proiecte (lansat în luna mai 2016) pe fiecare regiune în parte:

Regiune Alocare financiară Proiecte depuse Valoarea nerambursabilă solicitată Până la data de
Centru 14,47 milioane euro 240 aprox. 39 milioane euro 08.09.2019
Sud-Est 12,91 milioane euro 239 aprox. 41 milioane euro 08.09.2019
Nord-Est 26,26 milioane euro 228 aprox. 39 milioane euro 08.09.2019
Sud-Vest Oltenia 13,03 milioane euro 195 aprox. 31 milioane euro 08.09.2019
Vest 10,77 milioane euro 153 aprox. 25 milioane euro 16.09.2019*

*Situația proiectelor depuse în regiunea Vest este până la data de 16.09.2019

**Dacă în urma finanțării proiectelor de peste 85 de puncte depuse în prima sesiune lunară de depunere vor rămâne fonduri disponibile, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiție cu proiectele depuse din lunile următoare.

Acest mecanism de finanțare se aplică până la acoperirea întregii alocări regionale, cu scăderea pragului de calitate de la o lună de depunere la următoarea, cu 5 puncte.

Astfel, proiectele depuse în luna a 3-a de depunere se vor finanța în funcție de încadrarea în alocarea regională:

  • cele care au obținut cel puțin 80 puncte se vor contracta direct,
  • restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 puncte, vor fi menținute în competiție cu proiectele depuse în lunile următoare.

Finanțarea proiectelor se va realiza luând în considerare atât punctajul obținut, cât și perioada de depunere a proiectului.

sursa: fonduri-structurale.ro