ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare pentru luna ianuarie 2021. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabile active sau care se vor lansa în curând finanțate de Uniunea Europeană, Innovation Norway/Granturi SEE și Guvernul României.

În această ediție, vă atragem atenția asupra următoarelor oportunități:

  • S-a prelungit până la data de 31 martie 2022 apelul de proiecte în cadrul Priorității de Investiții 9.1 – DLRC, prevăzut în Programul Operațional Regional 2014-2020. Detalii se regăsesc în secțiunea destinată Autorităților Publice Locale și Organizaților Neguvernamentale.
  • Protejarea şi promovarea monumentelor istorice sunt sprijinite prin programul “Timbrul Monumentelor Istorice” – sesiunea I/2022. Informații suplimentare sunt oferite în secțiunile destinate Autorităților Publice Locale, Organizaților Neguvernamentale, Societăților Comerciale și Universităților.
  • Depunerea proiectelor pentru investițiile în exploatații agricole, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, este posibilă până la data de 25 ianuarie 2022. Detalii se regăsesc în secțiunile destinate Autorităților Publice Locale și Societăților Comerciale.

Catalogul surselor de finanțare conține 5 secțiuni:

sursa: ADR CENTRU