Suntem în pragul deschiderii celui mai popular program de finanțare pentru IMM-uri, care era așteptat de mult timp de către mediul de afaceri din România.

Cei drept, deocamdată doar în două regiuni de dezvoltare au posibilitatea antreprenorii să-și pregătească proiectele, unde au rămas fonduri nedistribuite din sesiunea anterioară.

Dar nu este exclus relansarea acestui program și în celelalte regiuni ale țării, conform unui comunicat de la Ministrul Dezvoltării .

 

În cadrul Programului Operațional Regional – POR 2.2 sunt sprijinite o mulțime de activități și acțiuni, se poate solicita finanțare pentru:

  • construirea/dotarea spațiilor noi de producție sau prestări servicii,
  • modernizarea și extinderea spațiilor de lucru sau chiar eficientizarea acestora din punct de vedere energetic.

Este esențial minimizarea, recuperarea și reciclarea deșeurilor, totodată este favorizat menținerea/crearea noi locuri de muncă, respectiv angajarea de persoane cu dizabilități.

 

În acest apel vor putea beneficia de finanțare societățile care vor implementa proiectele câștigătoare doar  în regiunile: Nord-Est (județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) și Vest (județele: Timișoara, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara).

Suma alocată regiunii Nord-Est este de 31.4 milioane Euro, pe când regiunea de Vest beneficiează de 36.6 milioane Euro destinat întreprinderilor micro-, mici și mijlocii.

 

 

Cel mult 1 milion de Euro

 

Cei interesați pot solicita minim 200.000 Euro și maxim 1 milion Euro.

Pentru regiunea Nord-Est valoarea nerambursabilă este de 60% pentru întreprinderi mijlocii și de 70% pentru întreprinderi micro- și mici.

De asemenea, pentru regiunea Vest valoarea nerambursabilă este de 45% pentru întreprinderi mijlocii și de 55% pentru întreprinderi micro- și mici. Aportul propriu se suportă de către beneficiar  din fonduri proprii sau credit bancar.

 

Participantul ideal

 

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cadrul acestui program, trebuie să fi fost înfiinţată cel târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018, nu are datorii către bugetul de stat.

Deasemenea, solicitantul să dețină un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Microîntreprinderile au cel puțin 3 și sub 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Intreprinderile mici în schimb au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

În rândul întreprinderilor mijlocii intră firmele care au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 

 

Pentru ce se poate solicita finanțare

 

Așa cum s-a arătat mai sus, pe lângă construcții noi, dotare cu echipamente specifice activității și modernizarea sau extinderea spațiilor de lucru, se pune accent și pe crearea de noi produse sau servicii  care nu figurau în portofoliul întreprinderii respective.

De asemenea, din aceste fonduri se pot achiziționa echipamente de tehnică de calcul, utilaje tehnologice, softuri, brevete, licențe, etc. și se pot deconta o mare parte a cheltuielilor de proiectare, de consultanță respectiv de internaționalizare.

Ca atare, solicitanții trebuie să dovedească disponibilitatea lor de a suporta aportul propriu și celelalte cheltuieli neeligibile.

 

 

Dacă întreprinzătorul dorește construcție nouă, trebuie să dețină în proprietate (sau în concesiune ori superficie) terenul construibil dovedit cu certificat de urbanism.

În cazul achizițiilor de utilaje, este nevoie de spațiu propriu sau închiriat, unde acestea vor fi puse în funcțiune.

 

Termene de depunere a proiectelor

 

Cei interesați își pot depune solicitările de finanțare începând din 24.12.2019, ora 12.00 și până în data de  24.03.2020, ora 12.00.

De menționat ar fi că perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Cererile de finanțare se pot depune electronic în aplicația MySMIS: a http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, iar anexele se atașează în format pdf.

Informații legate de apelul de proiect se pot găsi pe linkul : http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/772-ghid-specific-2-2-imm-relansare-2019.

 

Chiar dacă și în prezent, mulți întreprinzători tratează cu neîncredere sau reticență posibilitatea de a aplica programe de finanțare, o firmă de consultanță cu experiență are un rol semnificativ și decisiv în cazul în care reprezentanții întreprinderilor doresc să atragă fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii proprii, astfel, printr-o colaborare bine pusă la punct, procedura de aplicare și implementare va fi mai ușor de realizat.

 

Este important de reținut și faptul că, se lansează ultima sesiune pentru programul de finanțare POR 2.2. din sesiunea financiară 2014-2020.

Din anul 2021 vor fi lansate alte programe noi de finanțare, a căror identitate și proceduri încă nu se cunosc.

Profitând de această ultimă șansă, merită să vă evaluați șansele de reușită.

 

Vă dorim succes la participare !