Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat de curând apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Conform comunicatului oficial, în celelalte regiuni de dezvoltare, alocarea a fost epuizată în cadrul primului apel, motiv pentru care „relansarea apelului are ca scop utilizarea alocării financiare rămasă disponibilă la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord Est și Vest, după primul apel de proiecte”.

Regiunea Nord Est a contractat doar 66,79% din alocarea regională inițială, iar Regiunea Vest doar 42,16%.

Potrivit MDRAP, celelalte regiuni de dezvoltare și-au acoperit alocarea regională inițială ca urmare a finalizării procesului de contractare a tuturor proiectelor depuse.

Potrivit unor precizări publicate astăzi, MDRAP susține modificarea alocării financiare a Programului Operațional Regional, în baza unei decizii a Comitetului de Monitorizare a programului, astfel încât să fie posibilă lansarea unui apel distinct de proiecte la nivelul regiunilor din România, suplimentar față de alocările inițiale. Aceasta va putea fi realizată în urma analizei și aprobării de către Comisia Europeană a modificării susținute de MDRAP.

Cu alte cuvinte statul ar mai putea lansa o nouă linie de finanțare POR 2.2 IMM pentru toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov, însă trebuie să mai vadă de unde mai poate să adune bani rămași necheltuiți și să obțină acordul Comisiei Europene.

„În ceea ce privește lansarea unui apel distinct de proiecte la nivelul regiunilor din România, suplimentar față de alocările inițiale, aceasta va putea fi realizată în urma analizei și aprobării de către Comisia Europeană a modificării alocării financiare a Programului Operațional Regional, susținută de către MDRAP, în baza deciziei Comitetului de Monitorizare a programului”, a precizat Ministerul Dezvoltării Regionale.

Până atunci, din 24 decembrie 2019, începe depunerea de proiecte POR 2.2 IMM, cu valori eligibile între 200.000 de euro și 1 milion de euro fiecare, doar în regiunile Vest și Nord-Est (10 județe), unde au mai rămas bani neconsumați din sesiunea anterioară.

Sursa: MDRAP