Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime a publicat Ghidul pentru Măsura II.2. – Investiții productive în acvacultură, precum și anexele aferente acestuia.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 19.04.2021, ora 14.00

Datași ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.06.2021, ora 14:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 43.350.016,18lei, echivalentul a 8.809.188,41 EURO. Cursul de schimb INFOREURO de 4,921LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis , doar în intervalul menționat mai sus. În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:

–  pentru IMM-uri și Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială9.842.000lei (echivalentul a 2.000.000 EURO)

–  pentru Întreprinderi mari –16.239.300 lei (echivalentul a 3.300.000 EURO l)

–  pentru Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfășoară activitate economică-4.921.000 lei (echivalentul a 1.000.000 EURO)

–  Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică în domeniul acvaculturii atunci cand operaţiunile sunt puse în aplicare de organizaţii de producători, de asociaţii de organizaţii de producători sau de organizaţii interprofesionale-6.397.300 lei (echivalentul a 1.300.000 EURO)

–  Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități economice, în domeniul acvaculturii-6.397.300 lei (echivalentul a 1.300.000 EURO ).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.605.00 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii.

Mai multe detalii și consultanță gratuită AICI