Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Măsura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de până la 1 milion de euro fiecare, pentru investiții în activități productive, nefiind incluse o serie întregă de cerințe ridicate în consultarea publică.

Schema de ajutor de stat „Spriijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 — investiții productive este aprobată prin ordinul de ministru Nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021, dar publicat pe 22 noiembrie. Documentul este semnat de secretarul de stat MIPE Csilla Hegedüs în locul ministrului interimar, premierul demis, Florin Cîțu.

Potrivit schemei oficiale, au fost păstrate prevederile inițiale din propunerea de Ghid al solicitantului care fusese scoasă în consultare publică, fiind ignorate o serie de solicitări ale partenerilor sociali:

 • Suma maximă care poate fi solicitată este de 1 milion de euro, fără pragul minim de 50.000 de euro pe care și MIPE a spus că o să-l introducă.
 • Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut. Practic, rămâne principiul primul venit-primul servit.
 • Aplicanții vor depune proiectele direct în sistemul electronic MySMIS-2014 (NU în sistemul de granturi IMM șestinat de Ministerul Economiei și STS, așa cum ceruseră o serie de parteneri).
 • În documentul oficial se prevede că „Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2021. În condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință”. Între timp, pe 18 noiembrie, Comisia Europeană a prelungit cadrul temporar COVID-19 până la 30 iunie 2022, dar în schemă s-a păstrat o prevedere potrivit căreia „contractele de finanțare se vor semna până la data de 31 decembrie 2021”. În mod normal și această prevedere ar trebui modificată, prin prelungirea teremenului de contractare, pentru că până atunci ar trebui efectuate o serie de proceduri legale: lansarea ghidului solicitantului, scrierea proiectelor de către solicitanți, deschiderea apelului de proiecte, depunerea, evaluarea și selecția.
 • Grila de punctaj a rămas cu prevederea prin care firmele care au înregistrat o scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019  mai mică de 5% să fie respinse din start.

Din ce se vede în documentul publicat în Monitorul Oficial, vorbim despre schema de minimis pe care România a trimis-o la Bruxelles și pe care Comisia Europeană a aprobat-o pe 27 octombrie.

Descarcă AICI documentul complet (vezi paginile 12-16)

Ce prevede Schema de ajutoare de stat 4.1.1.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014—2020 (fonduri UE) și 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro pe proiect.

Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de:

 • 95% pentru microîntreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 •  85% pentru întreprinderi mijlocii.

Restul de minimum 5-15% trebuie suportat de firma beneficiară.

Mai multe detalii despre acest program AICI

Documente necesare la înscriere

Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul va trebui să depună o cerere de finanțare în platforma electronică MYSMIS disponibilă la adresa https://2014.mysmis.ro/, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:

— documentația tehnică și plan de afaceri în format simplificat, care vor include proiecțiile financiare care vin în sprijinul justificării rentabilității investiției;
— declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.6; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;
— declarație privind cumulul ajutoarelor de stat obținute;
— declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că:

 • (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau nu este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
 • (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;
 • (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și
 • (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

— declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;
— declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;
— consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Mai multe detalii despre acest program AICI

sursa: Monitorul Oficial