AFIRa publicat la 24 septembrie 2021 Ghidul Solicitantului și Anexele aferente sM 4.2a – „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” sesiunea 2021.

Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile si organizatiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual). Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.
 • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • unităţi mobile de procesare.
 • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
 • În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile ca și mijloace de transport autoizoterme, remorci și semiremorci izoterme cu sau fără agregate de frig sau de control al temperaturii, cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/ produsul finit rezultat din proiect, rulote și autorulote alimentare.
 • Dintre cheltuielile generate de investițiile eligibile în active necorporale amintim pe cele privind organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului, achiziţionarea de software.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, cum ar fi: onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
 • Cheltuielile de consultanță  – managementul proiectului.
 • În cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Prin submăsura 4.2a nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • producerea de biocombustibili și peleți pentru comercializare.

Ce afaceri se vor finanța cu fondurile nerambursabile

Afacerile care se vor putea finanța cu fondurile nerambursabile se referă la procesarea și marketingul produselor pomicole prevăzute în Anexa I de la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) în scopul obținerii de produse Anexa I, dar și non-Anexa I, în multe cazuri. În principiu, este vorba în principu de procesarea și marketingul fructelor.

Afacerile de procesare pot cuprinde de exemplu producția de gemuri, sucuri naturale, vinuri de fructe, cidru, țuică și altele.

Fondurile disponibile pentru sM 4.2a sunt de 20.471.752 de Euro.

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 • Întreprinderi micro şi mici*: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii*:  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro
 • Întreprinderi mari*:  Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro

În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

Pragurile de calitate lunare sunt:

 • 65 de puncte (14.10.2021 – 13.11.2021).
 • 35 de puncte (14.11.2021 – 13.12.2021).
 • 10 puncte (14.12.2021 – 14.01.2022).

Propunerile de proiecte vor putea fi depuse în perioada 14 octombrie – 14 ianuarie 2021.

Descarcă ghidul

Pentru mai multe detalii puteți consulta fișa de proiect disponibilă aici.

Sursa: AFIR