Fără o cunoaştere temeinică a cerinţelor, ca şi formă şi conţinut, a condiţiilor de participare şi de evaluare este aproape imposibil să realizăm un proiect câştigător.

Acest aspect este de reţinut mai ales pentru cei care au obiceiul de a se implica în diferite proiecte fără o informare prealabilă despre subiect.

Sau pentru cei care se apucă de o sarcină mai dificilă fără un plan de acțiune.

Redactarea proiectului este o adevărată provocare, mai ales dacă cel interesat condiţionează reuşita în afaceri de aprobarea proiectului.

În continuare vom relata ce trebuie să cuprindă un proiect, cum trebuie predat şi cum se va face evaluarea.

1. Un prim pas important

În momentul în care se lansează apelul de proiect acesta trebuie parcurs cu mare atenţie.

Chiar dacă la prima vedere pare a fi stufos şi greu de digerat.

De aici reies multe lucruri de știut, de exemplu:

 • cine poate solicita finanţare prin acel program
 • care sunt activităţile finanţate şi care nu se finanţeză
 • cheltuielile eligibile şi neeligibile
 • care sunt documentele necesare la dosar
 • cum se face evaluarea
 • cum se semnează contractul de finanţare
 • cum se face implementarea, decontarea sumelor investite

2. Elaborarea/Întocmirea proiectului de finantare

Elaborarea/Întocmirea proiectului de finantare : După o muncă extrem de precisă şi importantă în prealabil urmează întocmirea cererii de finanţare în strictă concordanţă cu reglementările juridice ale ministerelor de resort și a Ghidului Solicitantului.

3. Platforma de înregistrare a proiectelor

În ghidul solicitantului cel interesat este informat unde şi cum trebuie încărcat proiectul.

Pentru fondurile europene şi naţionale nerambursabile proiectele se depun electronic printr-o paltformă informatică creat în special pentru înregistrarea acestora.

Datele de identificare ale solicitantului trebuie să fie identice cu datele care figurează şi în documente/certificate de înmatriculare.

Sunt platforme ce după expirarea termenului de înregistrare nu mai pot fi accesate.

De aceea se recomandă salvarea tuturor informaţiilor încărcate electronic intr-un document Word sau PDF.

 

femeie face proiect

 

4. Elemente obligatorii

Elementul de bază este planul de afacere  elaborat minuțios  şi previziunile financiare.

Pe lângă acestea se ataşeză printre altele:

 • certificatul de înregistrare şi statutul societăţii
 • certificatul constatator
 • declaraţie pe propria răspundere că informaţiile furnizate şi documentele anexate sunt reale şi autentice

Totodată se cere:

 • autorizaţie de funcţionare a cărei termen de valabilitate nu a depăşit 30 de zile
 • extras bancar
 • specimen de semnătură
 • document care atestă codul unic de înregistrare

Toate acestea se încarcă în spaţiile indicate.

Dacă înregistrarea a fost corectă, solicitantul va primi o înştiinţare prin e-mail în acest sens.

La eventuala lipsă a acestei înştiinţări trebuie să luaţi legătura imediat cu deparamentul de relaţii cu clienţii al siteului.

 

5. Lipsa documentelor

În Ghidul Solicitantului este specificat ce documente pot fi depuse ulterior.

Asta nu înseamnă că trebuie tratat acest aspect cu superficialitate.

Dacă se întâmplă să lipsescă din proiect anumite documente necesare, solicitantul va fi atenţionat în scris şi va primi un termen limită până la care trebuie să prezinte documentele lipsă.

Dacă nu se va respecta acest termen limită, proiectul va fi declarat neeligibil.

 

6. Procedura de evaluare

Evaluatorul verifică proiectele din punct de vedere al formei, conţinutului şi din punct de vedere financiar.

Atenţie sporită se acordă codului CAEN (clasificarea domeniilor de activitate ale firmelor).

Se analizează dacă cheltuielile prevăzute în planul financiar sunt în concordanţă cu necesităţile activităţii.

De exemplu: în cazul unei societăţi cu activitate de bază agricultură se analizează necesitatea achiziţionării unui calculator cu softwarele aferente.

Se va lua în considerare şi dacă necesarul de cheltuieli este suficient argumentat, justificat în descierea activităţii (previziunile financiare nu pot fi modificate ulterior)

 

echipa

 

7. Proiect neeligibil. De ce?

Cel mai neplăcut lucru ce se poate întâmpla este ca la anunţarea rezultatelor solicitantul să afle că proiectul lui a fost neeligibil.

Unul din motive poate fi că obiectivele sale nu au fost în concordanţă cu cele ale finanţatorului.

Sau poate că nu a ataşat toate documentele solicitate sau nu a trimis la timp clarificările cerute.

Totodată un proiect poate fi declarat neeligibil dacă se constată că cele declarate de solicitant nu corespund adevărului.

Adică nu a furnizat informaţii corecte.

În cazul în care solicitantul simte că nu se va descurca în labirintul condiţiilor de participare ca şi formă, ca şi conţinut, proceduri  de înregistrare şi de evaluare a proiectelor, cel mai indicat este să se adreseze unei firme de consultanţă specializată pe accesarea fondurilor nerambursabile.

Astfel va avea un plan de afacere elaborat conform prevederilor programului.

Și nu va avea bătaie de cap nici cu descrierea teoretică a activităţii sau cu calculul estimărilor financiare.

Totodată este important ca între proiectant şi solicitant să existe o strânsă colaborare, având în vedere că scopul este comun: câştigarea finanţării pentru realizarea investiţiei.

Baftă şi multe proiecte aprobate!