Scepticii percep fondurile nerambursabile ca fiind ceva necurat, “niște bani gratuiți” pentru care întreprinzătorul nu trebuie să facă nimic.

Dar cei care se încumetă să solicite finanţare nerambursabilă prin proiecte ştiu că nu este atât de simplu, dar nici imposibil.

Plan de afaceri, studii de fezabilitate, implementare, creare de locuri de muncă, finalizare la termen, etc. Depinde de perseverenţă, pregătire corespunzătoare şi atitudine potrivită.

Miile de proiecte câștigate de-a lungul anilor dovedesc că nimic nu este imposibil.

Totuși, ce presupune noţiunea de finanţare nerambursabilă pentru investiţii?

După aprobarea cererii de finanţare solicitantul va beneficia de o sumă de bani ce nu va trebui restituită.

Acest fapt poate fi cel mai bun lucru ce poate lansa o afacere.

Poate obţine tehnologie performantă, acces la informaţii preţioase, investiţii în echipamente performante, etc.

Care este scopul acestor fonduri nerambursabile?

Să luăm exemplul unui întreprinzător care a construit o fabrică din fonduri nerambursabile într-o regiune mai puţin dezvoltată din ţară.

A achiziționat utilaje, echipamente aferente  şi a creat locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.

Datorită unui proiect aprobat se dezvoltă economia, respectiv calitatea bunurilor şi a serviciilor.

Se creează noi locuri de muncă, ceea ce contribuie la eradicarea şomajului.

Chiar dacă nu neapărat la nivel naţional, dar la nivel de regiune cu siguranţă acest lucru va fi benefic din multe puncte de vedere.

 

Fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Uniunea Europeană finanţează prin fonduri nerambursabile realizarea multor idei de afaceri.

Datorită acestora multe ţări membre în UE, mai puţin dezvoltate economic-cum este de exemplu şi România-se pot folosi de această oprtunitate pentru a dezvolta agricultura sau zona rurală, cercetarea şi inovarea în diferite domenii, dezvoltarea oraşelor, a regiunilor urbane și u în ultimul rând competitivitatea IMM-urilor.

UE verifică permanent utilizarea fondurilor alocate punând accent semnificativ pe transparenţă şi eligibilitate.

Printre programele unionale mai importante  se numără :

 • Pogramele de Dezvoltare Rurală-PNDR-care se referă la activităţi agricole/non-agricole
 • Programele Operative Regionale-POR-care, printre altele, sprijină IMM-urile din oraşe
 • Programul Operațional Competitivitate
 • Programul Capital Uman

 

Fonduri nerambursabile naţionale

Dintre programele naţionale ne vom reîntâlni şi anul acesta cu programul de mare notorietate-Start Up Nation.

Cei care n-au reuşit anul trecut să obţină o finanţare o să aibă acum o nouă șansă.

Totodată vor fi programe pentru comercianţi şi pentru cei care se ocupă cu prestări servicii.

Ne vom întâlni din nou cu programul pentru micii industriași și pentru femei manageri.

Pentru derularea programelor naţionale se alocă doar câteva luni şi sumele ce se pot solicita sunt mai mici decât în cazul programelor europene.

Cu toate acestea, valoarea ajutorului nerambursabil depășește adesea nivelul subvențiilor UE, astfel încât contribuția proprie este mult mai mică.

 

consultanta

 

Nu toate finanţările sunt 100% nerambursabile

Cele mai populare programe de finanţare sunt cele care au o nerambursabilitate de 100% .

Astfel de programe au fost în 2017 Start Up Nation şi Start Up Diaspora.

Prin primul program puteau beneficia de o finanţare nerambursabilă de 44.000 de euro cei care au înfiinţat o societate după 31 ianuarie 2017.

Prin al doilea program 40.000 de euro primeau tinerii care doreau să se întoarcă din străinătate şi să pornească o afacere în ţară.

Totodată există un program de finanțare pentru tinerii fermieri (PNDR 6.1).

Aceasta este deasemenea  100% nerambursabil și se pot accesa cel mult 50.000 Euro în două tranșe.

În alte situaţii nerambursabilitatea poate fi de 50%, 70% sau 90%.

Diferenţa pentru investiţie fiind suportată din resurse financiare proprii sau credite bancare/nebancare.

 

Ce se întâmplă înainte de depunerea proiectului

Un proiect de success se naște atunci când prima data avem o idee de afacere bine gândită.

Dacă avem idea, putem să analizăm dacă ea se poate realiza din fonduri nerambursabile.

Nu este bine să ne uităm la programe de finanțare și după aceea să ne uităm după idei conform prevederilor.

Ce se poate întâmpla dacă solicitantul face angajamente în funcţie de prevederile programului fără ca acestea să fie bine cumpătate?

S-ar putea  ca pe parcurs solicitantul să nu-şi poată respecta aceste angajamente.

De exemplu, dacă nu estimează corect cu ce cheltuieli poate susţine 5-6 sau 10 sau 20 de angajaţi.

Tocmai din acest motiv este nevoie de un plan de afacere elaborat cu mare atenţie.

De preferinţă de către un specialist în domeniu sau de către o firmă de consultanţă pe fonduri nerambursabile.

În afară de aceste cheltuieli planul de afacere poate prevedea multe alte cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli de consultanţă şi de proiectare în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile
 • cheltuieli cu promovarea afacerii
 • cheltuieli cu activele necorporale, etc.

 

Cine poate depune proiect de finanţare

La programele de finanţare din fonduri europene sau guvernamentale pot depune proiecte:

 • persoanele fizice autorizate (PFA)
 • întreprinderile familiale (IF)
 • societăţi cu răspundere limitată (SRL), etc.

Sunt programe de finanţare pentru societăţi nou înfiinţate dar şi pentru firme cu vechime în activitate.

Firmele noi pot participa la programul Start Up Nation, Diaspora Start Up și PNDR 6.1.

La celelalte programe pot participa agricultorii cu o exploataţie existentă de cel puţin 1 an sau microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii din mediul urban.

 

plan de afacere

 

Pentru ce se poate solicita finanţare:

În cadrul programelor pentru agricultură se poate solicita finanţare pentru:

 • înfiinţarea sau modernizarea fermelor de animale sau pentru culturi vegetale
 • pentru achiziţii de teren
 • achiziții de utilaje
 • creşterea efectivului de animale.

În cazul activităţilor nonagricole se poate cere finanţare pentru:

 • servicii medicale
 • servicii veterinare
 • creearea/dezvoltarea unităţilor de producţie
 • diferite activităţi de servicii.
 • investiții în IT

 

Unde putem găsi informaţii despre fonduri nerambursabile

Ne pot ajuta informaţiile de pe site-urile ministerelor de resort, paginile de monitorizare a pogramelor de finanţare sau firmele de consultanţă specializate în accesarea fondurilor nerambursabile.

Merită atenţie pagina Ministerului Fondurilor Europene (www.fonduri-ue.ro), pagina Ministerului Dezvoltării şi a Mediului de Afaceri (www.imm.gov.ro) precum şi informaţii de pe https://startupnation.aippimm.ro/ pot fi de folos celor care doresc să participe la acest program.

 

De la cine putem cere ajutor

Elaborarea unui plan de afacere, a studiului de fezabilitate si completarea corectă a anexelor aferente nu este un lucru simplu.

Cel mai sigur e să ne adresăm unei firme de consultanţă specializate în accesarea fondurilor nerambursabile, în cazul în care nu reușim să ne descurcăm de unul singur.

În marea majoritatea cazurilor prima consultanţă este gratuită, astfel solocitantul poate obţine gratuit informaţii esenţiale direct de la sursă.

 

De ce necesită anexele proiectului o atenţie sporită

Fiecare proiect are anexe ce trebuie ataşate proiectului.

Acestea pot fi cazier fiscal, cazier juridic, adeverinţe, specimen de semnătură, oferte de preţ, extras de cont bancar, bilanţuri contabile, etc.

Totodată se cere o declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă veridicitatea celor declarate.

Fără anexele necesare, proiectul poate fi respins.

 
proiect

 

Când se cer informaţii suplimentare sau clarificări

La evaluare proiectele sunt verificate mai întâi din punct de vedere al conformităţii administrative şi al eligibilităţii.

Se verifică forma şi conţinutul, astfel sunt eliminate din competiţie proiectele neconforme.

Dacă solicitantul nu a completat cererea de finanţare conform prevederilor sau lipsesc documente solicitate la dosar, acesta va primi o scrisoare electronică în care se cer clarificări și va fi specificat și termenul depunerii acestor clarificări sau completări.

Printre documentele solicitate poate fi bilanţ contabil, certificatul de înregistrare a codului fiscal, adeverinţe de la instituţii sau diferite declaraţii.

Dacă solicitantul nu este atent la aceste detalii importante, poate fi eliminat din competiţie la prima evaluare.

 implementare

 

Cum se acordă finanţarea

Solicitantul poate primi rareori finanţarea anticipat , în cele mai multe cazuri beneficiează de finanțarea nerambursabilă câștigată după ce a realizat investiţia, prin finanţare ulterioară.

Plata anticipată înseamnă, că după ce solicitantul semnează contractul de finanţare, în termenul prevăzut în contract va primi suma solicitată integral sau doar o parte din bani, în funcţie de program.

Solicitantul va face investiţia din banii disponibili.

Iar după terminarea implementării va justifica cheltuielile efectuate conform planului de afaceri.

Finanţarea ulterioară se recomandă celor care pot susţine investiţia integral sau în mare parte.

În acest caz după realizarea investiţiei se recuperează banii investiţi pe baza facturilor emise pentru decont.

 

La ce se poate aştepta solicitantul după aprobarea proiectului

Abia acum începe partea mai interesantă a procesului de lucru.

Se semnează contractul de finanţare cu instituţiile abilitate.

Se face achiziţionarea bunurilor menţionate în planul de afacere, începe investiţia.

Se întocmesc caietele de sarcini,  se trimit rapoartele trimestriale/finale pentru decontare, etc.

Dacă nu se descurcă de unul singur, firmele de consultanţă pot fi de ajutor şi în acest sens.

Important e să se respecte prevederile planului de afacere.

În caz contrar se poate întâmpla ca banii să fie recuperaţi de finanţator.

După cele arătate mai sus reiese că nu este uşor să obţii finanţare nerambursabilă.

Dar cei care ştiu ce vor, sunt perseverenţi şi consecvenţi, nu refuză nici ajutorul specialiştilor, pot obţine sume suficient de mari să-şi ducă visul la îndeplinire şi îi pot ajuta şi pe alţii.

 

Mult succes tuturor în atingerea țelurilor dorite!