Nu este un secret faptul, că de cele mai multe cazuri antreprenorii începători şi chiar şi cei cu experienţă nu primesc finanţare de la stat, respectiv din partea Uniunii Europene datorită documentaţiei incomplete sau completate eronat.

De exemplu, uită să anexeze declaraţia privind autenticitatea datelor.

Nu sunt actualizate adeverinţele privind evidenţa locală/judecătorească mai vechi de 30 de zile.

Nu iau în considerare care sunt documentele, care nu pot fi completate ulterior, șamd.

Şi doar acum urmează partea esenţială!

Este indispensabilă ideea viabilă de afaceri, evaluarea riscurilor şi nu strică nici ca solicitantul să fie ajutat de cineva, dacă se împotmolește pe parcurs.

De data aceasta am strâns câteva sfaturi care merită să le acordăm atenţie chiar de la începutul procesului.

 

1. Idee de afacere viabilă din punct de vedere economic

Aşa cum am mai amintit în articolele anterioare: trebuie căutat proiectul pentru idee şi nu invers.

La fel de important este şi ca antreprenorul să aprecieze, dacă există o nevoie pentru produsul sau serviciul dat.

Care este problema soluţionată prin ea?

Totodată nu trebuie omise nici cheltuielile realizării şi eventuala concurenţă.

Este de referinţă şi ca antreprenorul să se concentreze la un scop concret, să nu dorească să realizeze mai multe lucruri deodată din suma obţinută.

De exemplu trebuie să decidă, dacă doreşte să modernizeze sistemul informatic învechit sau se concentrează pe pregătirea personalului.

 

idee

 

2. Cunoaşterea în detaliu a Ghidului Solicitantului

Multă lume parcurge doar superficial textul, astfel anumite informaţii importante pot fi omise.

Care sunt cheltuielile eligibile şi neeligibile?

Care sunt documentele care nu pot fi completate ulterior?

Care este termenul exact de depunere?

Pe baza Ghidului poate fi realizată chiar şi o listă, ca şi sprjin pentru cei care doresc să o urmărească în privinţa paşilor deja realizaţi şi celor care au rămas de parcurs.

 

3. Accent mai mare pe colectarea documentelor

Anumite documente sunt comunicate de autorităţile competente în termen de treizeci sau nouăzeci de zile.

Astfel nu este indiferent, când începe solicitantul să adune actele necesare.

În cazul în care doreşte doar să achiziţioneze echipamente, ofertele pot fi obţinute chiar şi în două-trei zile.

Însă dacă doreşte să deschidă un magazin, are nevoie de autorizaţie de construcţie, care se eliberează de regulă în termen de nouăzeci de zile.

Solicitantul  se poate folosi şi aici de lista realizată, cu ajutorul căreia poate urmări exact, care sunt actele care le-a procurat şi care sunt cele care lipsesc încă.

 

4. Evaluarea exactă a cheltuielilor

Se recomandă realizarea unui studiu de fezabilitate încă înainte de scrierea proiectului.

Din acesta ar tebui să rezultă şi care sunt punctele forte şi slabe ale proiectului.

Trebuie văzut ce cheltuieli neprevizibile, respectiv ascunse pot apărea, iar aportul propriu nu trebuie neglijat nici el.

Cel din urmă, tocmai pentru că procesul de evaluare poate dura, iar plăţile pot întârzia.

În cele mai multe cazuri finanţatorul  decontează sumele admise spre finanțare doar ulterior, după achiziţia echipamentelor, utilajelor, construcțiilor etc.

Din acest motiv de multe ori cheltuielile trebuie acoperite “din buzunar” sau prin credit bancar.

 

5. Evaluarea riscurilor

Este bine de ştiut încă dinaintea aplicării pentru proiect, ce se întâmplă dacă unul sau mai multe lucruri nu se întâmplă aşa cum şi-a imaginat antreprenorul.

De exemplu solicită finanţare pentru publicarea unei cărţi, dar nu poate vinde exemplarele imprimate din suma câştigată, ci le oferă doar ca şi material promoţional.

Sau ce se întâmplă dacă nu găseşte angajaţi calificaţi corespunzător, care să corespundă celor descrise în proiect.

Este oportună realizarea unui plan de gestionare a riscurilor chiar de la început.

În acesta solicitantul enumeră posibilele pericole în funcţie de probabilitatea apariţiei şi efectului avut asupra proiectului.

 

6. Implicarea unui ajutor

Deşi aproape de fiecare dată se pot deconta o mare parte a cheltuielilor cu mandatarea consultanţilor, mulţi doresc să realizeze singuri proiectul de finanțare şi se adresează specialiştilor, doar dacă se împotmolesc sau întâmpină greutăți.

Dar cu ce vă poate ajuta o persoană calificată?

Având în vedere că a scris numeroase  proiecte deja, se concentrează pe lucruri, care pot scăpa atenţiei beneficiarului.

Ştie unde se află capcanele.

A realizat deja analize financiare.

Scrie texte scurte, la obiect şi atrage atenţia, dacă vreunul din acte nu corespunde prevederilor.

Desigur este esenţial, ca persoana de la care vine idea să nu se lase pe spate, în timp ce specialistul lucrează, trebuie să existe o strânsă colaborare între ei.

Pentru că beneficiarul este cel care ştie de fapt, ce doreşte să facă cu suma câştigată, mai mult, trebuie să se angajeze şi pentru obţinerea documentelor necesare.

 

team

 

7. Mobilizarea colegilor

Există mai multe persoane care consideră că ideea este a lor în aşa măsură, încât nu se aşează să discute cu colegii.

Astfel aceştia nu au habar, care sunt schimbările ce vor avea loc în firmă.

Din acest motiv este bine să cereţi opinia câtorva colegi din capul locului.

Pentru că s-ar putea ca cu ocazia discuţiei să iasă la suprafaţă lucruri, la care iniţial nu s-a gândit nici iniţiatorul.

Mai mult, în caz de admiterea proiectului spre finanțare împărţirea sarcinilor către angajaţi va fi mult uşoară.

 

8. Timp pentru încheiere, verificare

Nu există ceva mai rău, decât dacă solicitantul îşi aminteşte cu zece minute înainte de închiderea termenului de depunere, că a uitat ceva din planul de afaceri.

Eventual a uitat  să procure un document, care nu poate fi suplimentat.

Aceste cazuri pot fi evitate într-un singur mod: dacă lăsaţi cel puţin o zi sau două pentru verificarea atentă a documentaţiei, respectiv pentru eventualele corectări.

Deci nu merită să întindeţi coarda până în ultima clipă, pentru că pot interveni numeroase situaţii neaşteptate.

Este posibil ca datorită solicitării mari a sistemului informativ nu puteţi încărca la timp proiectul în locul desemnat.

Astfel munca mai multor săptămâni sau luni se poate pierde.

 

checklist

 

Este de la sine înţeles că trebuie verificat, dacă puteţi participa la accesare fondurilor nermabursabile cu întreprinderea individuală (PFA, II) sau familială (IF), pentru că aceste proiecte sunt de regulă destinate societăţilor comerciale (SRL).

Totodată trebuie confruntate şi punctul de vedere al evaluatorului cu ideile noastre, în caz contrar comisia de evaluare nu va lua în considerare proiectul depus sau îl va respinge.

 

Şi de ce mai avem nevoie?

De mult curaj, răbdare mare și perseverență.

Oricât de nesigur este întreprinzătorul, dar are o idee bună și viabilă, merită să încerce luând în vedere sfaturile de mai sus. Fondurile nerambursabile au fost și reprezintă în continuare o sursă de finanțare importantă atât pentru mediul afaceri cât și pentru alte enități.

 

Vă dorim mult succes!