Ești interesat de fonduri europene? Vrei să știi dacă poți să aplici la programe de finanțare europene? Atunci acest articol este pentru tine!

România din 2007, de când a devenit membră în Uniunea Europeană poate beneficia de fonduri nerambursabile pentru investiţii.

Iar înainte de această perioadă putea să apeleze la fondurile de preaderare.

Astfel de fonduri se puteau obţine prin programul ISPA pentru dezvoltarea infrastructurii și a comerţului, precum şi prin programele PHARE şi SAPARD.

Aceste programe sprijineau dezvoltarea resurselor umane şi agricultura sau programul IPA pentru dezvoltare rurală.

 

Grupurile ţintă ale fondurilor europene nerambursabile

Pot beneficia de fonduri europene nerambursabile:

 • microîntreprinderile
 • întrprinderile mici şi mijlocii
 • organizaţiile non-guvernamentale
 • tineri
 • cercetători
 • fermieri

Bugetul alocat poate fi absorbit prin diferite programe de finanţare având ca scop crearea de locuri de muncă şi încurajarea investiţiilor.

În momentul de faţă se derulează programul numărul 8, numit Horizon 2020, pentru perioada de finanţare 2014-2020.

Primul program de acest gen a fost lansat pentru prima dată în 1983 şi se referea la o perioadă de investiţii de 4 ani.

Dintre toate aceste programe cel actual are cel mai mare buget alocat: 80 de miliarde de euro.

Aceste fonduri europene disponibile se pot folosi pentru:

 • cercetare
 • inovare
 • dezvoltare regional
 • învăţămînt
 • cultură
 • protecţia mediului
 • creşterea competitivităţii

 

Există fonduri europene şi cu 100% nerambursabilitate

Foarte rar finanţează UE  în proporţie de 100% o investiţie, în marea majoritatea cazurilor solicitantul trebuie să aibă o contribuţie din resurse proprii sau susţinut dintr-un credit bancar.

Totodată trebuie reţinut că o investiţie deja începută sau realizată integral nu se poate recupera.

Adică dacă s-a construit de exemplu o fabrică, ulterior nu se pot recupera banii din fonduri europene.

 

bani euro

 

Care sunt demersurile?

Pentru realizarea unui plan de investiţii trebuie căutat programul potrivi.

Trebuie avut în vedere că uneori mii de solicitanţi concureză pentru suma alocată.

Tocmai din acest motiv este importanta ca proiectul să fie redactat conform cerinţelor din ghidul solicitantului, respectând toate indicaţiile şi condiţiile de participare.

Aprobarea proiectului este precedat de o evaluare şi de o analiză amănunţită a cererii de finanţare.

În cazul în care proiectul este aprobat, urmează semnarea contractului de finanţare.

Dar povestea nu se încheie aici, urmeză implementarea cu respectarea strictă a angajamentelor făcute în proiect.

Trebuiesc respectate și termenele stabilite pentru decontarea cheltuielior prevăzute.

 

Managementul fondurilor europene

Fondurile europene pot avea un management direct, indirect sau un management divizat.

În cazul managementului direct Comisia Europeana coordonează direct utilizarea fondurilor allocate.

Asta presupune urmărirea distribuirii fondurilor solicitanţilor, decontarea cheltuielilor şi supravegherea desfăşurării activităţilor.

Print-un management indirect se coordonează  programele derulate de către ţările care nu sunt membre în UE, organizaţii internaţionale, agenţii de dezvoltare şi de către alte organizaţii.

A treia variantă este managementul divizat, adică Comisia Europeană lasă în grija ţărilor membre coordonarea programelor de finanţare.

Se semnează un acord de coordonare comună.

Părţile convin încă de la început în ce mod vor fi folosite fondurile alocate în perioada stabilită, perioadă care de regulă coincide cu etapa de finanţare.

Fondurile europene în proporţie de 80% sunt coordonate prin management divizat.

 

Programe de finanţare cu coordonare directă şi indirectă

În cazul primei variante instituţiile UE iau decizii în legătură cu administrarea fondurilor disponibile ce se pot obţine prin proiecte de finanţare.

Fonduri ce se alocă prin semnarea contactelor de finanţare pentru investiţii.

În cazul programelor de finanţare cu management indirect decid utilizarea fondurilor organizaţiile regionale abilitate sau instituţiile  ţărilor membre .

Asemenea instrumente de finanţare reprezintă 80% din totalul programelor de finanţare.

 

Cum se poate solicita finanţare din fondurile disponibile?

Fondurile europene structurale şi de coeziune sunt susţinute de cinci fonduri europene mari:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională pentru dezvoltarea zonei urbane şi regionale
 • Fondul Social European sprijină integrarea socială şi guvernare
 • Fondul de coeziune prin care se încurajează dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate economic
 • Fondul de Dezvoltare Agricolă şi Rurală, şi
 • Fondul European Maritim şi de Pescuit.

euro maturare

IMM-urile pot obţine mulţi bani

Pe perioada de finanţare 2014-2020 României s-au promis peste 43 de miliarde de euro.

Ulterior a scăzut la 39,887 miliarde de euro.

Din bugetul total peste 3 miliarde de euro au fost destinaţi întrprinderilor mici şi mijlocii.

Cei inspiraţi s-au folosit de oportunitate şi prin proiecte au creat 51.000 de locuri de muncă, fiind un obiectiv primordial al programelor de finanţare.

IMM-urile pot depune, de altfel, oferte de preţuri pentru participare la licitaţiile publice.

 

S-au gândit şi la gospodari

În sesiunea de finanţare 2014-2020 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un program cunoscut și popular în România.

Scopul programului este:

 • reorganizarea şi creşterea competitivităţii în industria alimentară
 • modernizarea exploataţiilor vegetale şi a fermelor de animale
 • sprijinirea tinerilor fermieri
 • crearea şi dezvoltarea activităţilor non-agricole

Programele de finanţare sunt lansate prin mai multe axe.

Cea mai populară a fost axa 6 – dezvoltarea gospodăriilor şi a activităţilor non-agricole şi axa 4-pentru achiziţii de echipamente şi diferite investiţii în agricultură.

De exemplu, la programul PNDR 4.1 şi 6.1 puteau solicita finanţare pentru sectorul vegetal sau zootechnic toţi cei care aveau o firmă cu acest profil sau erau PFA-uri sau societăţile agricole, grupuri de producători, etc.

 

Cum se poate solicita finanţare nerambursabilă?

Finanţarea europeană se poate solicita de la forurile competente regionale sau de la instituţiile statului membru.

Iar de  Fondurile Agricole şi de Dezvoltare Rurală se ocupă Ministerul Agriculturii.

Important de ştiut este că toţi participanţii se bucură de egalitate de şanse în ceea ce priveşte accesarea de fonduri europene.

Solicitanţii pe perioada derulării programelor datorită transparenţei  şi egalităţii de drepturi au acces direct la aceeaşi informaţii.

Numele solicitanţilor şi sumele câştigate , indiferent de programul prin care s-a obţinut finanţarea, sunt publice.

 

Surse de încredere pentru informare

Se recomandă urmărirea paginilor oficiale ale Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (www.pndr.ro), respectiv pagina Ministerului Fondurilor Europene (www.fonduri-ue.ro).

O firmă de consultanţă specializată în accesarea fondurilor europene vă poate fi de mare ajutor.

 

Vă dorim mult succes tuturor!