PNDR - Nemzeti Vidékfejlesztési Program

Általános célkitűzés: mezőgazdasági-élelmezési és erdőgazdasági szektorok versenyképességének növelése, környezet és vidéki terek javítása, életminőség javítása vidéken, vidéki gazdaság változatossá tétele, helyi fejlődésre vonatkozó kezdeményezések elindítása és működése, fiatal gazdálkodók felzárkóztatása, korszerűsítések támogatása a környezetvédelmi követelmények betartása révén, higiénia és az állatjólét biztosítása, a munkahelyi biztonság és a mezőgazdasági egységek menedzsmentjének javítása.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (FEADR) az Európai Unió által annak érdekében létrehozott finanszírozási eszköz, hogy a tagállamokat a Közös Mezőgazdasági Politika gyakorlatba ültetése során támogassa. A Közös Mezőgazdasági Politika egy olyan szabály- és mechanizmus sorozat ami az Európai Unióban a mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását és kereskedelmét szabályozza és ami igen nagy figyelmet szentel a vidékfejlesztésnek.

FEADR finanszírozási lehetőséget jelent a román vidék számára, körülbelül 7,5 milliárd euró értékben, 2007-el kezdődően 2013-ig. FEADR a magánbefektetési tervek társfinanszírozásának elvére alapszik. A mezőgazdaságra vonatkozó európai alapok e kulcs dokumentum révén érhetőek el: Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR).

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

POR - Regionális Operatív Program

Általános célkitűzés: gazdasági, társadalmi fejlődés támogatása, amelyek területileg kiegyensúlyozottak és fenntarthatóak Románia régióiban városi növekedési pólusokra fókuszálva, infrastrukturális feltételek és üzleti környezet javítása. A regionális és a helyi kereskedelmi struktúrák létrehozása, fejlesztése és korszerűsítése, melynek célja a befektetések vonzása, valamint új lendületet adni a helyi és regionális gazdaságok fejlesztésének.

A POR révén finanszírozott projektek a következőket célozzák:

 • Életminőség és városok arculatának javítása, valamint ezek szerepének növelése a térségben
 • Térségek elérhetőségének javítása az infrastruktúra hálózat fejlődése révén – megyei utak és bekötő utak
 • Társadalmi szolgáltatások modernizálása: iskolák, klinikák, sürgősségi esetekben beavatkozási szolgáltatások stb.
 • Üzleti befektetések növelése, mikrovállalkozások támogatása révén, közszolgáltatási hálózat és üzleti infrastruktúra rehabilitációja
 • Meglévő turisztikai infrastruktúra modernizálása és rehabilitációja.

Finanszírozó: az Európai Unió és Románia Kormánya

POS CCE - Szektoriális Operatív Porgram Gazdasági Versenyképesség Növelése

A „Gazdasági Versenyképesség Növelése” Szektoriális Operatív Program (a következőkben POS CCE) a CSNR második tematikus prioritásának teljesítéséhez szükséges legfőbb eszköze, prioritás ami az Országos Fejlesztési Terv hasonló prioritásából ered. Ugyanakkor POS CCE többé vagy kevésbé hozzájárul a CSNR többi tematikus és territoriális prioritásának gyakorlatba ültetéséhez.

POS CCE egy az Európai Unióval kialkudott okirat amely révén a román vállalkozások produktivitásának növelését bátorítják az Európai Unió szintjéhez képest való eltérés csökkentéséhez. Az az intézmény amely ezt a programot kezeli a Gazdasági Minisztérium a Gazdasági Versenyképesség Növelésére Szektoriális Operatív Program Irányító Hatósága.

A következő területek amelyeket a Gazdasági Versenyképesség Növelése Szektoriális Operatív Program fed:

 • Termelési rendszer, különösen a kis és középvállalkozások esetében
 • Kutatás/Fejlesztés
 • IT és kommunikáció
 • Energia

Általános célkitűzés: román vállalkozások produktivitásának növelése az Unió szintjének átlag termelélenységéhez viszonyított eltérés csökkentése érdekében. A hozott intézkedések 2015-og a produktivitás átlagban mintegy 5.5%-os növekedését eredményezi évente és lehetővé teszi Románia számára, hogy kb. 55% szintet érjen el az EU átlagából.

POS CCE álta maximum 5.000.000 euróval kerül finanszírozásra a Feldolgozó Ipar és 20.000.000 euróval a Zöld Energia. A vissza nem térítendő alapok a választható költségek legtöbb 70%-át képviselik.

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

POS DRU - Humán Erőforrások Fejlesztése Szektoriális Operatív Program

Általános célkitűzés: a POS DRU általános célkitűzése az emberi tőke fejlesztése és a versenyképesség növelése, az oktatás az élethossziglan tartó tanulás és a munkapiac összehangolása révén, valamint több lehetőség biztosításával a modern, flexibilis és inkluzív munka jövőbeni piacon való részvételéért 1.650.000 személy részére.

Specifikus célkitűzések:

 • A kezdeti és folyamatos oktatási és szakmai képzési rendszer minőségének elősegítése, beleértve a felsőoktatást és a kutatást.
 • Vállalkozás kultúra elősegítése, munka minőségének és termelékenységének javítása.
 • Fiatalok és munkanélküliek munkapiacra történő elhelyezése hosszú távra.
 • Modern, flexibilis és inkluzív munkapiac kifejlesztése-
 • Inaktív személyek munkapiacra történő visszahelyezésének elősegítése, beleértve a vidéki zónákat.
 • Nyilvános foglalkoztatási szolgáltatások javítása.
 • Oktatáshoz és munkapiachoz való hozzáférés könnyítése a sebezhetőbb csoportok esetében.

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

POP - Halászati Operatív Program

Általános célkitűzése: versenyképes, modern és dinamikus halászati szektor fejlesztése, fenntartható halászati és akvakultúra tevékenységekre alapul ami figyelembe veszi a környezetvédelemhez, társadalmi fejlődéshez és gazdasági jóléthez kapcsolódó tényezőket.

Specifikus célkitűzések:

 • Elsődleges halászati szektor versenyképességének és tartósságának fejlesztése
 • Halászati szektor termékek piacának fejlesztése
 • Halászati zónák tartós fejlődésének fenntartása és ezeken a területeken életminőség javítása
 • A PO program PCP keretén belüli megfelelő gyakorlatban ültetésének fenntartása
 • A halászhajók fedélzetén való befektetések támogatása
 • Termelési befektetések a halászati ágazatban

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

POS Mediu - Környezeti Szektoriális Operatív Program

A POS Mediu általános célkitűzése az Európia Unió és Románia között létező eltérés csökkentéséből áll a környezeti infrastruktúrára vonatkozóan úgy mennyiségi mint minőségi szempontból. Ez hatékony nyilvános szolgáltatásokban kéne megvalósuljon, a fenntartható fejlődés elvének és a „szennyező fizet” elv figyelembe vételével.

Specifikus célkitűzések:

 • Vízhálózat és használt vízhálózathoz való hozzáférés javítása, vízellátási szolgáltatások és csatornahálózat biztosításával a városi zónák többségében 2015-ig.
 • Hulladékgazdálkodás fenntartható rendszereinek kifejlesztése, hulladék gazdálkodás javítása és történetük során szennyezett zónák számának csökkentése által legalább 30 megyében 2015-ig.
 • A legszennyezetebb városokban város fűtési rendszerek által okozott negatív hatás csökkentése 2015-ig.
 • Biodiverzitás és természeti kincs védelme és javítása védett területek menedzsmentjének támogatása révén, beleértve a Natura 2000 hálózat gyakorlatba ültetését.
 • Természeti katasztrófák lakosságra gyakorolt hatása kockázatának csökkentése a legsérelmezhetőbb zónákban.
 • Megelőző intézkedések gyakorlatba ültetése 2015-ig.

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

POS Transport - Szállítási Szektor Operatív Program

A POS Transport általános célkitűzése Romániában tartós szállítási rendszer kialakítása, ami lehetővé teszi személyek és javak gyors, hatékony és biztonsági feltételek közötti helyváltoztatását, európai standardoknak megfelelő szintű szolgáltatásokat országos szinten, Európa keretén belül, Románia régiói között és ezek keretén belül.

Specifikus célkitűzések:

 • TEN-T elsődleges tengelyeinek modernizálása és fejlesztése, környezet védelméhez szükséges intézkedések alkalmazásával.
 • Országos szállítási hálózatok modernizálása és fejlesztése, fenntartható fejlődés elveinek megfelelően.
 • Vasúti, tengeri és intermodális közlekedés elősegítése.
 • Tartós szállítási fejlődés támogatása, a szállítás környezetre gyakorolt káros hatásának minimalizálása, valamint közlekedés biztonsági és emberi egészség javítása.

Finanszírozó: Európai Unió és Románia Kormánya

Nemzeti Programok

Állami segélyek

Románia, a különböző Szektoriális Operatív Program által nyújtott európai vissza nem térítendő alapok mellett, egyéb vissza nem térítendő finanszírozás típusokat is a vállalkozók rendelkezésére bocsát.

Románia Kormánya által nyújtott főbb finanszírozások:

 • Deminimis Állami Támogatás (1164/2007 sz. Kormányhatározat).
 • Kis és középvállalkozások fejlesztését és modernizálását célzó program. Időszakosan felfüggesztett program. A Deminimis programra vonatkozó további részletekért katt ide.
 • A fenntartható gazdasági fejlődés biztosítását szolgáló állami segély rendszere – 1680/2008 számú Kormányhatározat.
 • Befektetések serkentését szolgáló regionális fejlesztés állami segély rendszere- 753/2008 számú Kormányhatározat.
 • Kereskedelem – termékek kereskedelmi tevékenységének és piac szolgáltatások fejlesztési és korszerűsítési programja.
 • Start – Fiatalok körében vállalkozási készségek fejlesztési programja és ezek finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése.
 • 2002-2012 időszakra többéves országos program kézművességek és kézműipar támogatására.
 • 2005-2012 közötti időszakban többéves országos program vállalkozáskultúra fejlesztésére kis és középvállalkozások nő menedzsereinek sorában

Rata de absorbție pe programe operaționale la 30 dec. 2013

forrás: capital.ro

Rata de absorbție a fondurilor UE pentru fiecare an

forrás: capital.ro

Ismertető az EU költségvetéséről – Mire, mennyi, miből?

Milyen forrásokból tevődik össze az EU költségvetése és mekkora az uniós kiadás egy‑egy országban? Infografikánk a legfrissebb adatok, az Európai Bizottság 2010. évi pénzügyi jelentése alapján mutatja be az EU költségvetésének működését.