Proprietarii întreprinderilor mici și mijlocii sunt cei care pot beneficia în primul rând de posibilități de finanțare nerambursabile.

Însă nici întreprinderile micro, respectiv individuale și familiale nu se pot plânge în acest an.

Cele mai multe programe de finanțare solicită un aport minim de 10%, însă în anumite cazri participanții trebuie să suporte chiar și 50% din  cheltuielile eligibile.

În cele ce urmează putem evalua, care este apelul de proiect cel mai potrivit.

Desigur ideal este ca candidatul să aleagă un program de finanțare pentru o idee bine elaborată şi nu invers.

 

Posibilități de finanțare pentru microîntreprinderi

Acest progrma (POR 2.1 A) ţineteşte  microîntreprinderile care au cel mult nouă angjaţi,  au cel puţin un an vechime, funcţionează  în mediu urban.

Cei ineresaţi pot aplica pentru sume între 25.000 şi 200.000 euro.

Aportul propriu trebuie să fie de cel puţin 10%.

Șansele de câştig pot fi majorate prin aport propriu de 20% sau mai mult.

De această dată apelul poate fi accesat de către  microîntreprinderi din nord-estul, sud-estul României, sud-vestul Olteniei, vestul României, respectiv regiuniea de dezvoltare Centru.

Sumele câştigate, pe lângă altele, pot fi utilizate pentru:

 • construcţia, modernizarea unităţilor de producţie
 • achiziţia de sisteme informatice, echipamente tehnologice, software
 • taxe de consultanţă

Cei interesaţi pot depune proiecte între 8 iulie-8 noiembrie 2019, însă autorităţile au declarat, că în cazul epuizării fondurilor alocate înainte de acest termen pot închide aplicația şi mai devreme.

 

Nu sunt uitate nici întreprinderile mici şi mijlocii

Apelul de proiecte denumit POR 2.2 pentru întreprinderi mici şi mijlocii este în curs de lansare.

Pot accesa fonduri europene întreprinderile mici şi mijlocii – înregistrate după 3 ianuarie 2018 în regiunile de nord-est, sud-est, Muntenia de sud, sud-vestul Munteniei, vest, nord-vest, respectiv regiunea de dezvoltare Centru și care nu se ocupă de agricultură.

Cei admiși la finanțare au la dispoziţie douăsprezece luni pentru a realiza planurile descrise în proiect.

Însă dacă este nevoie termenul poate fi extins până la data de 31 decembrie 2023.

Candidaţii ideali au:

 • cel puţin trei angajaţi
 • vor înfiinţa noi locuri de muncă
 • au încheiat anul 2018 pe profit
 • nu sunt datori către bugetul de stat
 • nu au avut activitatea suspendată temporar

Din suma obţinută pot achiziţiona:

 • active fixe
 • mobilier
 • echipamente de birou / tehnologice
 • utilaje
 • licenţe
 • o mare parte cheltuielile cu servicile de consultanță

Aportul propriu depinde de regiune, însă trebuie să fie de cel puţin 30%.

 

S-au deschis din nou porţile în faţa micilor industriași

La acest program de microindustrializare pot participa printre altele întreprinderile mici şi mijlocii, care activează în industria alimentară, producţia de articole de îmbrăcăminte, articole din hârtie şi papetărie, instalaţii electrice, producţia de mobilier.

Trebuie să fi încheiat cel puţin un an financiar, totodată trebuie să dovedească că nu sunt datori statului, respectiv că au încheiat anul anterior pe profit.

Candidaţii de succes pot beneficia de cel mult 450.000 de euro finanţare cu aport propriu de minim 10%.

Din suma câștigată, printre altele, pot achiziţiona echipamente, utilaje, brevete, licenţe, mărci înregistrate, dispozitive informatice.

Autoritățile au alocat pe acest program 22.678.000 lei pentru anul 2019.

 

tamplar

 

Atenţie comercianţi şi furnizori de servicii!

Acest apel- Programul comerţ şi servicii- ţinteşte acele întreprinderi mici şi mijlocii care funcţionează de cel puţin un an, care în ultimii ani nu au beneficiat de finanţare în cadrul programului şi nu au deloc datorii către stat.

Un participant poate accesa cel mult 250.000 lei şi trebuie să suporte cel puţin 10% din cheltuielile deductibile.

Autoritățile doresc să stimuleze participanţii în sensul creșterii competitivității, să înfiinţeze şi să menţină locuri de muncă, respectiv să se adapteze la nevoile pieţei.

 

Sprijinirea meşteşugarilor şi meseriaşilor

Este unul din puţinele ocazii, când pe lângă întreprinderile mici şi mijlocii se pot prezenta şi cooperativele, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, respectiv fundaţiile.

Iniţiatorii doresc să ajute meşteşugarii şi meriaşii prin intermediul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, promvând apariţia pe piaţa internă şi internaţională a produselor realizate de ei.

Câştigătorii pot participa în septembrie anul acesta la târgul naţional din Braşov organizat în cadrul Săptămânii europene a IMM-urilor 2019, timp de trei zile.

Participarea va fi gratuită pentru ei.

Mai mult nu trebuie să achite nici cheltuieli de cazare şi transport.

În 2019 autoritățile au  pus la dispoziţia celor interesați 890.000 mii de lei.

 

Posibilități de finanțare pentru turism!

La începutul lui iunie a fost publicat un program de investiţii, care oferă posibilități de finanțare pentru modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice destinat restaurantelor şi pensiunilor care funcţionează în staţiuni balneare şi balneoclimatice.

În cadrul acestui program câştigătorul proiectului poate beneficia de finanţare de cel mult 200.000 de euro, dacă dispune de aport propriu de 50%.

Suma câştigată trebuie utilizată pentru:

 • construcţia de obiective turistice şi de alimentaţie publică, culturale, sportive şi de recreaţie
 • achiziţa de mobile şi echipamente medicale necesare pentru tratamente medicale
 • centre informaţionale turistice

Beneficiarii trebuie să menţină investiţiile finanţate prin program cel puţin zece ani, în caz contrar au obligaţia de a returna suma.

 

turism

 

Grădiniţe cu profil sportiv la orizont

Firme privite, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, cluburi sportive, asociaţii sportive pot câştiga finanţare de stat nerambursabilă 100% de cel mult 500.000 euro pentru proiecte legate de grădiniţe cu profil sportiv.

Din suma respectivă pot înfiinţa terenuri de sport, pot construi grădiniţe sportive, respectiv pot procura echipamentele indispensabile funcţionării.

Activităţile pot fi desfăşurate chiar şi în imobile renovate de către candidaţi.

Însă doar dacă în clădirea respectivă, în ultimii 5 ani, nu a funcţionat creşă şi/sau grădiniţă.

Pe lângă acestea trebuie să demonstreze că pornesc în acest proiect cu cel puţin zece angajaţi şi investiția trebuie realizată cel puţin în termen de 24 de luni de la semnarea acordului de finanţare.

În clădire se va desfăşura activitatea asumată cel puţin zece ani de zile.

Câştigătorii în baza principiului „primul venit, primul servit”  vor fi aleşi în ordinea depunerii proiectelor, până la epuizarea sumei alocate.

 

Gospodarii, fermierii au şi ei motive de bucurie

Fermierii au și ei, la rândul lor, posibilități de finanțare.

Dosarele pot fi depuse până la data de 30 noiembrie 2019 pentru programul de finanțare PNDR 17.1Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor.

Programul vizează asigurarea recoltelor anunţate în cadrul Programului  Naţional de Dezvoltare Rurală.

Valoarea finanţării nerambursabile este de 70%, respectiv 50% în funcţie de dimensiunea gospodăriei.

Autoritatea contractantă va împărţi  42.797.487 euro între participanţii admişi.

Ei trebuie să încheie asigurare, înainte să primească suma, destinată prevenirii pagubelor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile (inundaţii, secete, grindină, îngheţ, ploi, tornado, furtuni etc.)

Trebuie menţionat, că la acest moment se pot depune proiecte pentru asigurarea culturilor vegetale de primăvară.

Apelul pentru culturi vegetale de toamnă va apărea spre sfârşitul anului.

 

agricultură

 

3 Noi posibilități de finanțare în viitorul apropiat pentru IMM-uri

Potrivit datelor publicate de Ministerul Economiei şi Comerţului primul apel va fi organizat pentru dezvoltarea pe termen scurt şi lung al întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cea de-a doua pentru stimularea exportului (Start-up Export).

Iar cea de-a treia este destinată unui târg organizat întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 

Aşa cum arată şi exemplele enumerate mai sus, similar anilor anteriori există numeroase posibilităţi de finanțare şi în acest an pentru antreprenori.

Este nevoie doar de o idee bună, fundamentată.

Aşa cum spune şi proverbul: „ Cine nu riscă, nu câştigă”.

Cei care consideră că nu pot scrie proiectul singuri, se pot adresa unei firme specializate, care poate fi de mare ajutor.

Nu merită să amânaţi participarea la programele de finanțare, pentru că de multe ori suma disponibilă se epuizează în scurt timp.

De la începutul statutului de membru UE mii de firme din România au beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru foarte multe activități, astfel și-au putut îndeplini visurile, ideiile de afaceri și au creat numeroase locuri de muncă.

Merită să încercaţi!

 

Mult succes tuturor!