Află ce fel de programe de finanțare se vor deschide în perioada imediat următoare!

Următoarea perioadă va fi una foarte bogată în ceea ce privește sursele de finanțare disponibile pentru antreprenori.

Dacă ești interesat/ă de o finanțare din lista de mai jos, nu ezita să ne scrii.

Programele naționale, precum : Start-Up Nation, Microindustrializare, Comerț și prestări servicii, diferite Scheme de ajutor de stat (ex. HG807/2014), fonduri nerambursabile pentru investiții în energie regenerabilă: PNRR și Electric-Up, Granturi norvegiene – sunt doar câteva dintre programele de finanțare la care antreprenporii cu diferite forme juridice pot aplica.

În prezent, antreprenorii trebuie să fie atenți la mai multe surse de informare, deoarece primul pas este informarea corectă. 

Societatea noatră vine în întâmpinarea celor interesați cu un scurt rezumat în ceea ce privește cele mai importante programe de finanțare care sunt deschise și care urmează să se deschidă în viitorul apropiat.

Acestea sunt următoarele:

GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU în domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare

Lansare; mai-iunie 2022

BUGET ALOCAT: 300 milioane  euro

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă reducerea impactului semnificativ generat de creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora , precum și acordarea de sprijin pentru redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate de efectele pandemiei COVID-19.

Solicitanți eligibili:

-IMM-uri cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 euro și 13.500 euro, valoare grant : 5.000 euro;

-IMM-uri cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului fiind de până la 15% din cifra de afaceri dar nu poate depăși suma de 120.000 euto. Pentru IMM-uri cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.

Valoarea acestor granturi nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim. 15% din valoarea grantului solicitat.

Mai multe informații și analiză gratuită: AICI 

tractor pe camp

START-UP NATION 2022 – ediţia III

STATUS : ghid consultativ

Lansare mai-iunie 2022

FINANŢARE: 200.000 Ron/beneficiar în cazul în care se vor crea 2 locuri de muncă cu normă întreagă, și 100.000 Ron/beneficiar în cazul când se va crea un singur loc de muncă cu normă întreagă.

Având în vedere că, bugetul alocat este foarte mic, se recomandă doar depunerea cererilor de finanțare cu punctaj maxim posibil. Trebuie ținut cont și de faptul că, în caz de punctaj egal, departajarea se va face după ordinea criteriilor de evaluare din punctajul apelului de proiect, ponderea procentuală a echipamentelor tehnologice și data/ora depunerii cererii de finanțare în aplicația electronică.

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

banner program start up nation

MICROINDUSTRIALIZARE / programul național multianual, până la 100.000 euro (MAT)

 

Data de lansare: iunie 2022

FINANŢARE: maximum 75% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, maximum 100.000 euro/beneficiar

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

Obiectivul programului este finantarea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate a firmelor şi a competitivităţii IMM, promovarea producţiei interne din România respectiv a conceptului “Fabricat în România”. Având în vedere că, bugetul alocat este foarte mic, se recomandă doar depunerea cererilor de finantare cu 100 de puncte. Trebuie ținut cont și de faptul că, în caz de punctaj egal, departajarea se va face printre altele după valoarea profitului net din 31.12.2021, număr mediu de salariați din 31.12.2021 și cota aportului propriu la finanțare, ultima fiind data și ora depunerii cererii de finanțare.

randeluire lemn

INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE – POC 4.1.1. 

Lansare estimativă iunie-iulie 2022

În urma analizei a diverselor propuneri, au fost introduse noi criterii de departajare în caz de punctaj egal, după cum urmează:

 1. productivitatea muncii raportat la angajat în anul 2019, exprimată ca raport între cifra de afaceri realizată în acel an şi numărul de salariati;
 2. cota ponderii valorii utilajelor tehnologice în cadrul proiectului din total grant solicitat;
 3. numărul de locuri de muncă nou create, cu normă întreagă;
 4. data şi ora înscrierii în aplicația electronică.

De asemenea, reprezentanţii mediului de afaceri au propus ca firmele ale căror acţionariat a suferit modificări în ultimul an să nu fie eligibile pentru această măsură, propunere acceptată de Guvern pentru a preveni tenta de vânzări şi cumpărări de firme special destinate acestui grant.

Bugetul apelului de proiect ar urma să fie de 358 milioane euro, la care se va aplică limita de supracontractare de 120%, ceea ce înseamnă că valoarea totală a proiectelor finanţate va ajunge la 430 milioane euro.

Potrivit calendarului stabilit de noul Ministru a Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dl.Marcel Boloş, în următoarele 2 luni se va publica noul ghid şi se va anunţa data deschiderii acestei sesiuni mult așteptată.

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

HG.807/2014 – AJUTOR DE STAT pentru INVESTIŢII MARI

 

Data de lansare: luna iunie 2022

Cea mai importantă soluție de finanțare destinată companiilor din România, ajutorul de stat reglementat de HG 807/2014, este destinată investiţiilor mari în dezvoltare: construcții pentru noi fabrici, hoteluri , industrie alimentară, clinici medicale, etc.

Recent, Comisia Europeană a notificat România să mărească atât sprijinul cât şi intensitatea acordate investiţiilor, astfel 19 judeţe din ţară vor beneficia din anul 2022 de o cotă de 60% finanțare  nerambursabilă. Călărași, Botoşani, Suceava, Teleorman, Neamţ, Olt, Bacău, Dolj, Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Buzău, Brăila, Prahova, Ialomiţa, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi se numără printre cele 19 judeţe care vor beneficia în următorii ani de nerambursabilitate de până la 60% .

Conform ultimelor modificări, cererile de finanțare vor primi punctaj suplimentar în funcţie de valoarea investitiei şi poziţionarea în zonă mai puțin dezvoltată.

Proiectele depuse vor fi ierarhizate în ordinea punctajului.  

 Mai multe informații și analiză gratuită : AICI 

PNRR C6 – ENERGIE REGENERABILĂ 

 

Data de depunere a proiectelor: 31.03.2022 – 31.05.2022

Mai multe informații : https://energie.gov.ro/pnrr/

Potrivit Ghidului final specific, din 30.03.2022, întreprinzătorii pot solicita finanţare nerambursabilă pentru investiţii în energie regenerabilă cu panouri fotovoltaice de cel puţin 0,2 MW, unde investiţiile între 0.2 MW și 1 MW pot beneficia de finanţare nerambursabilă de până la 750.000 euro/MW, iar cele care depăşesc 1MW pot beneficia de fonduri până la 425.000 euro/MW. 

În cazul unei investitii în centrale eoliene, valoarea grantului se ridică la 1,3 milioane euro pentru proiectele cuprinse între 0,2 MW şi 1 MW. Proiectele de peste 1MW pot beneficia de un standard de cost de 650.000 euro/MW. Investiţiile vor fi finalizate, instalate, puse în funcțiune și conectate la SEN (Sistemul Energetic Naţional)  până cel târziu la finalul trimestrului II. al anului 2024.

Solicitanții eligibili sunt IMM-urile, întreprinderile mari şi companiile nou înfiinţate. Aceste fonduri facilitează investiţii în dezvoltarea componentei „verzi” ale companiilor prin proiecte unde beneficiarii pot accesa maxim 15 milioane euro fonduri nerambursabile.

simbol reciclare

COMERŢ ŞI PRESTARI SERVICII  

Lansare: iunie-iulie 2022

FINANŢARE: maxim 60.000 euro 

Asemănător programelor de finanțare Start-up Nation și Microindustrializare, bugetul alocat fiind mic, se recomandă doar depunerea cererilor de finanțare cu 100 de puncte. Trebuie ținut cont și de faptul că, în caz de punctaj egal, departajarea se va face printre altele după valoarea profitului net din 31.12.2021, număr mediu de salariați din 31.12.2021 și cota aportului propriu la finanțare, ultima fiind data și ora depunerii cererii de finanțare.

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

cos de cumparaturi

PNDR 4.1a – INVESTIŢII IN EXPLOATAŢII POMICOLE 

Lansare sesiune: iunie-septembrie 2022. 

Solicitanți eligibili:

Fermieri, cu excepția persoanelor neautorizate

IMM-uri

Cooperative, grupuri de producători

 • Finanțare nerambursabilă: între 50-90% (în funcție de solicitant și investiția propusă) 
 • Valoarea finanțării: maxim 1.500.000 euro

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

butoi cu mere

POR 1.2 – Apelul de proiecte „Proof of Concept” pentru produse inovatoare

Lansare: iunie-iulie 2022

Beneficiarii eligibili sunt societățile/societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și care au cel puțin un an fiscal integral vechime.

Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă, respectiv:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii identificate la nivel regional

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro. Co-finanțarea este de minim 10% din partea beneficiarilor

Mai multe detalii despre acest program AICI

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILOR 

Lansare  în cursul anului 2022

STATUS : se așteaptă ghidul consultativ actualizat

Programul cuprinde 2 tipuri de finanațare : fonduri pentru IMM-urile  non-IT care vor să se digitalizeze, și separat, fonduri pentru IMM-uri IT care au nevoie de fonduri pentru a-și dezvolta tehnologii inovatoare. 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate  va fi între minim 30.000 de euro și maxim 100.000 euro.

Mai multe detalii despre program și analiză gratuită AICI

laptop cu cod de programare

Fonduri Norvegiene pentru START-UP-uri 2022
Creșterea START-UP-urilor în domeniile inovării din industria verde, TIC și creșterea albastră

Apelul de proiect este lansat deja.

Termenul  limita de depunere a proiectelor: 14.07.2022

Solicitanți și parteneri eligibili:

 • START-UP – uri cu cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de funcționare
 • orice întreprindere mică nelistată (nu a fost modificat statusul de micro sau intr.mica) în primii 4 ani de la înființare, care îndeplinește următoarele condiții:

                        1. nu a preluat activitatea altei întreprinderi;

                        2. nu a distribuit încă profituri (dividende);

                        3. nu a fost format printr-o fuziune.

 • Aplicantul trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului (Green Industry Innovation, Blue development sau ICT).
 • Să nu fie în dificulatate și în stare de faliment/dizolvare/suspendare

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minim 10.000 de euro
 • maxim 200.000 de euro
 • Valoarea nerambursabilă: până la 85% din cheltuielile eligibile
 • Pentru activități de cercetare/dezvolate/inovare valoarea nerambursabilă va fi de 60%

Mai multe detalii AICI

AJUTOR DE STAT REGIONAL pentru RECICLARE (AFM)

Lansare estimativă: iulie 2022

BUGET: aproximativ 220 mil. euro

SCOP: Sprijinul financiar se acordă operatorilor economici, având scop realizarea investiţiilor iniţiale noi destinate sortării/tratării/reciclării şi inclusiv valorificării deşeurilor, în vederea obţinerii produselor noi, materialelor reciclate sau materiilor prime secundare, cu scopul reducerii la minim a efectelor negative ale acestor deşeuri asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, reducerii consumului de resurse primare, creşterii ratei de reciclare şi îmbunătăţirii calităţii materialelor astfel reciclate.

În curând se va publica și Ghidul

Deci, cum se poate observa posibilități de finanțare vor fi din belșug în perioada următoare. doar trebuie să profităm de ele. Suntem convinși că, cei care dețin în prezent o afacere, sau își doresc să deschidă una , au idei viabile și planuri pe termen lung, nu vor sta pe gânduri, ci vor acționa.