Mai mult

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Obiectiv general: Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Mai mult
Mai mult

POR – Programului Operaţional Regional

Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri.
Mai mult
Mai mult

POS CCE – Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice

Obiectiv general: Creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creţtere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.
Mai mult
Mai mult

POS DRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectiv general: Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusiva a 1.650.000 de persoane.
Mai mult
Mai mult

POP – Programul Operaţional Pescuit

Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.
Mai mult
Mai mult

POS Mediu – Programul Operaţional Sectorial de Mediu

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteţte”.
Mai mult
Mai mult

POS Transport – Programul Operaţional Sectorial de Transport

Obiectivul general al POS Transport constă: în promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor Romaniei.
Mai mult
Mai mult

Programe naţionale

România, pe lângă fondurile nerambursabile europene oferite prin diferite Programe Operaţionale Sectoriale, pune la dispoziţia întreprinzătorilor şi alte tipuri de finanţări nerambursabile.
Mai mult

Bugetul UE pe scurt

Comisia Europeană a publicat rapo
rtul anual cu cifrele financiare pe 2010. Cât cheltuiește UE în țara dumneavoastră? De unde vin banii? Prezentarea de față răspunde la aceste întrebări în timp ce negocierile pentru bugetul UE 2012 continuă.