În anii trecuți foarte mulți fermieri, agricultori, societăți din mediul rural au beneficiat de fonduri nerambursabile în diferite programe de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Să vedem câteva date oficiale și concrete: în perioada 2015-2022 fermierii români au încasat peste 2 miliarde de Euro sub formă de fonduri nerambursabile , care întrunesc 66.709 de proiecte de investiții din diferite domenii agricole , precum: modernizarea exploatațiilor agricole, tehnologizarea unităților de procesare, dezvoltarea exploatațiilor pomicole, creșterea animalelor, producție vegatală, crearea/modernizarea diferitelor plantații de legume/fructe,  mai ales pentru susținerea tinerilor fermieri.

657.576 de hectare reprezintă suprafața exploatațiilor agricole finanțate prin programele gestionate de AFIR. De asemenea sectorul agroalimentar din România a beneficiat de finanțarea a 788 de unități de procesare, în perioada 2015 – 2022.

Pentru investiții în pomicultură (utilaje pentru recoltare, înființare/extindere/modernizare plantație/pepiniere, inclusiv condiționare şi marketing) 44 de fermieri au fost selectați spre finanțare în cuantum total de 20,33 de milioane de euro.

Totodată, s-a început și demararea plăților despăgubirilor pentru diferite calamități naturale.

Dar să nu uităm nici de cei care au realizat investiții în activități non-agricole în zona rurală. Peste 4280 de antreprenori care au dezvoltat afaceri neagricole la sate, au primit granturi totale de 400 de milioane de euro în perioada 2015 – 2022, prin Submăsurile 6.2 și 6.4.

Printre investițiile pentru care s-au acordat fonduri europene amintim: servicii medicale/ sanitar-veterinare, producția de băuturi nealcoolice/ape minerale, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, producția de țesături, fabricarea produselor electrice, electronice, finanțarea unităților de primire turistică de tip parcuri de rulote, camping sau bungalow,  etc.

In anul 2023 au intrat deja peste 1,5 miliarde de euro pentru acordarea plăților directe fermierilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Și exemplele pot continua…

Deci, așa cum se observă, fondurile nerambursabile nu sunt deloc un mit sau ceva de neatins care nu se pot accesa de oamenii de rând, asa cum susțin unii care nu se documentează, nu se informează, nu citesc și “nu văd pădurea de copac”. Dimpotrivă, aceste fonduri sunt un ajutor imens pentru dezvoltarea României rurale, mulți fermieri, antreprenori au prosperat, s-au dezvoltat cu ajutorul lor.

tractor pe teren agricol

Din fericire, numărul celor care se vor dezvolta cu ajutorul fondurilor europene, va continua să crească într-un ritm și mai mare începând din acest an, fiindcă fermierii vor avea la dispoziție bani europeni și mai mulți, în valoare de cca. 20 miliarde de euro.

Este o oportunitate unică pentru cei care se gândesc să dezvolte o afacere non-agricolă sau să-și înființeze o fermă vegetală/zootehnică/mixtă sau de orice alt tip, să acționeze rapid.

Din cei 20 de miliare de euro 13,3 miliarde euro vor fi deconturi directe, iar 6,7 miliarde euro se vor acorda prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în baza unor indicatori, după cum urmează:

 • Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul rural și investiții non-agricole: 38%
 • Sprijin pentru mediu și climă: 35%
 • Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%
 • Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%
 • Cooperare și inovare: 6%
 • Schimb de cunoștințe și asistență tehnică: 4%

 

barbat face mobila

 

Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027, dedicat investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală prevede 89 tipuri de intervenții (51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR).

Totodată, va fi introdus un instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole din cauza diferitelor calamități naturale.

Liniile de finanțare cu fonduri nerambursabile vor fi deschise începând din acest an pentru mai multe categorii de fermieri, de la tinerii fermieri și cei care s-au instalat deja, până la fermierii mari și de la sectorul zootehnic până la cel vegetal.

Mai jos vom încerca să enumerăm cele mai importante și populare finanțări cu fonduri europene pentru fermieri/dezvoltare rurală la care ne putem aștepta în viitorul apropiat:

Deci, cum se poate vedea, vom beneficia de foarte multe programe de finanțare, pentru o multitudine de activități, dar trebuie avut în vedere ca acești bani nerambursabili se oferă doar cu respectarea anumitor condiții de eligibilitate și obligații, dacă dorim să beneficiem de ele.

vaca si vacuta

Mai jos vă prezentăm câteva condiții/obligații esențiale, fără care nu se pot accesa aceste fonduri:

 • În primul rând, pașii de bază pe care trebuie să-i facă orice fermier care vrea să acceseze fonduri europene, constă în înființarea unei firme (SRL,PFA, II, etc), să înregistreze exploatația la APIA pe acea firmă și să își calculeze dimensiunea exploatației (SO), astfel încât să știe exact la ce formă de sprijin se încadrează.
 • Este indicat când se vor publica ghidurile, beneficiarul să contacteze un consultant cu experiență, să prezinte documentele pe care le deține și  să fie stabilită dimensiunea exploatației , să dețină o firmă, iar terenurile la APIA să fie declarate pe firmă nu pe persoană fizică.

 

produse de patiserie

 

ATENȚIE!! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat în 01.03.2023, Campania de primire a Cererilor de Plată în anul 2023, în care fermierii vor putea depune solicitări până pe data de 30 mai 2023. Este extrem de important ca ferma (vegatală, zootehnică sau mixtă) să fie înscrisă la APIA, fiindcă acest lucru este o condiție de eligibilitate obligatorie pentru majoritatea măsurilor de finanțare din sectorul agricol.

 • După acești pași, beneficiarii se selectează în funcție de condițiile specifice din ghidurile solicitantului.
 • Pentru realizarea unui proiect de finanțare cât mai calitativ, antreprenorul/fermierul trebuie să fie dispus să se implice activ în realizarea proiectului său de finanțare, adică va comunica cu consultantul lui ori de câte ori este necesar și va pune la dispoziția acestuia toate informațiile solicitate.
 • De asemenea, mai sunt și alte condiții care pot face diferența între solicitanți, de exemplu: vechimea fermierului, zona în care se află ferma, studiile specifice activității, rasele de animale (acolo unde este cazul), apartenența la formele asociative – toate acestea pot aduce puncte suplimentare și facilitează un proiect spre finanțarea cu succes cu fonduri europene.
 • Totodată fermierul/antreprenorul trebuie să facă dovada posibilității de a asigura cofinanțarea specificată în proiect. Astfel, fie trebuie să dispună de banii respectivi, fie apelează la un credit.
 • În cazul în care proiectul prevede și realizarea de construcții (hale de depozitare/procesare, adăposturi pentru animale, etc), va trebui să vă asigurați că terenul care face obiectul noilor constucții este întabulat, nu este ipotecat la bancă și se poate emite autorizație de construcție în vederea realizării lucrărilor de construcții.
 • În cazul în care fermierul se ocupă cu creșterea animalelor va trebui să facă dovada la autoritățiile de mediu cum gestionează gunoiul de grajd în prezent și cum îl va gestiona odată cu realizarea proiectului de investiții.

Și nu în ultimul rând, ca să ușureze comunicarea cu beneficiarii și viitorii beneficiari și să faciliteze accesul cât mai eficient și rapid la informațiile de ultimă oră și la liniile de finanțare disponibile,  AFIR a lansat în decembrie 2022 un nou site oficial pentru accesarea fondurilor europene.

Noul portal al AFIR va reprezenta un instrument de lucru deosebit de important, mai ales prin rolul său de platformă digitală prin intermediul căreia solicitanții pot depune cereri de finanțare, pot derula proceduri de achiziții, pot încărca răspunsuri la solicitările de informații suplimentare, pot depune contestații, etc.

procesator fructe

Și vechiul portal al AFIR, este disponibil în continuare pe adresa www.afir.info și este funcțional și actualizat la zi. Astfel, fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice care derulează investiții finanțate din FEADR, vor putea accesa în continuare, fără restricții, toate secțiunile și aplicațiile aferente acestei platforme cu care s-au obișnuit.

Pe lângă oportunitățile de finanțare pentru mediul rural/agricultură, vom avea și alte câteva sute de finanțări pentru multe alte activități precum energie regenerabilă, dezvoltare regională, digitalizarea firmelor, producție, servicii, etc.

Luând în considerare toate aspectele prezentate mai sus, oportunitățile de finanțare pe care o să le avem începând din acest an vor fi foarte multe, trebuie să profităm de ele la maxim, fiindcă acestea vor fi oprtunități unice pentru România.

Dacă aveți o idee bună de afacere, nu stați pe gânduri, începeți demersurile cât mai repede posibil, fiindcă experiența noastră arată că fondurile pentru mediul privat se epuizează destul de repede, interesul fiind mare pentru aceste fonduri.

VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE!